نویسنده = جواد بهبودیان
تعداد مقالات: 3
1. رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-105

جواد بهبودیان؛ صدیقه بلادی؛ مهرداد سیمکانی


2. مجموعه دست‌آورد دنباله همساز و دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی

دوره 34، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-100

صدیقه بلادی؛ جواد بهبودیان؛ پریسا ترابیان


3. ماتریس نمایی در فیزیک

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-66

جواد بهبودیان؛ طاهره زارع