نویسنده = ماشا الله ماشینچی
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با حساب اعداد فازی

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 49-62

ماشا الله ماشینچی؛ حسن حسن پور؛ محبوبه حسن یزدی