نویسنده = فرج الله اکرم
تعداد مقالات: 1
1. حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 61-64

فرج الله اکرم