نویسنده = احسان ممتحن
تعداد مقالات: 2
1. امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-36

احسان ممتحن


2. دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-146

احسان ممتحن