نویسنده = محمد جلوداری ممقانی
کارایی ‎«نامعقول»‎ ریاضیات‎

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 47-56

10.30504/mct.2022.341

محمد جلوداری ممقانی


درآمدی بر ریاضیات مالی

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 7-40

محمد جلوداری ممقانی


نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان»

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 169-179

محمد جلوداری ممقانی


پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا

دوره 38، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 1-11

محمد جلوداری ممقانی


مروری بر کتاب self-similar groups

دوره 31، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 59-68

محمد جلوداری ممقانی


مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن

دوره 24، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 65-86

محمد جلوداری ممقانی


واژه و واژه‌گزینی ریاضی در گذر زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.30504/mct.2022.1337.1931

محمد جلوداری ممقانی