نویسنده = بیژن ظهوری زنگنه
تعداد مقالات: 6
1. استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون

دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389

شیوا زمانی؛ بیژن ظهوری زنگنه؛ بهناز زرگری


2. دوب آنالیزدان تمام عیار

دوره 25، شماره 37، پاییز و زمستان 1385، صفحه 71-89

بیژن ظهوری زنگنه


3. حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

دوره 23، شماره 33، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-20

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


4. نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول

دوره 23، شماره 33، پاییز و زمستان 1383، صفحه 77-86

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


5. دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا

دوره 21، شماره 29، پاییز و زمستان 1381، صفحه 31-53

بیژن ظهوری زنگنه


6. روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک

دوره 21، شماره 28، بهار و تابستان 1381، صفحه 41-52

بیژن ظهوری زنگنه