نویسنده = مجتبی آقایی
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر نظریه اثبات

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 55-71

مجتبی آقایی


2. اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 99-117

مجتبی آقایی؛ سید ابوالقاسم کلانتری