نویسنده = سعید مقصودی
تعداد مقالات: 1
1. انتگرال از ارشمیدس تا لبگ( قسمت دوم)

دوره 32، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-31

سعید مقصودی