کلیدواژه‌ها = ماتریس نمایی
تعداد مقالات: 2
1. ماتریس نمایی در فیزیک

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-66

جواد بهبودیان؛ طاهره زارع


2. برهان دیگری برای قضیه اساسی جبر

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 63-65

حمیدرضا وهابی