کلیدواژه‌ها = گریگوری پرلمان
تعداد مقالات: 1
1. اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 85-93

سید محمد باقر کاشانی