کلیدواژه‌ها = مجموعه جزئا مرتب
تعداد مقالات: 1
1. بیانهایی از استقرا

دوره 26، شماره 39، پاییز و زمستان 1386، صفحه 23-32

محمد مشکوری