کلیدواژه‌ها = فرآیند مارکف
تعداد مقالات: 3
1. جنبه های حرکت براونی

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 175-180

روح الله جهانی پور


2. تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970

دوره 25، شماره 36، بهار و تابستان 1385، صفحه 17-38

روح الله جهانی پور


3. حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

دوره 23، شماره 33، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-20

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور