کلیدواژه‌ها = شمای کریپکی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه ذهن آفریننده براوئر

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 3-12

محمد اردشیر