کلیدواژه‌ها = آموزش ریاضی
تعداد مقالات: 12
1. روانشناسی پارادکس های ریاضی

دوره 39، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 147-156

حسن ملکی؛ مینا جمشیدی؛ مولود موحدی


2. چرا اثبات؟

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-134

رسول نصر اصفهانی؛ فاطمه اختری


3. آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-157

نرگس مرتاضی مهربانی


4. درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-183

ابوالفضل رفیع پور؛ نوشین فرامرز پور


5. از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-51

زهرا گویا؛ امیرحسین آشنا


7. تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 89-102

یونس کریمی فردین پور


8. یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-111


10. تفکر مستقل

دوره 22، شماره 30، بهار و تابستان 1382، صفحه 55-60

فریدون رهبرنیا؛ محمد صال مصلحیان


11. دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا

دوره 21، شماره 29، پاییز و زمستان 1381، صفحه 31-53

بیژن ظهوری زنگنه


12. نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی

دوره 18، شماره 22، پاییز و زمستان 1378، صفحه 21-33

سید حسن علم الهدایی