کلیدواژه‌ها = آموزش ریاضی
تعداد مقالات: 11
1. چرا اثبات؟

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-134

رسول نصر اصفهانی؛ فاطمه اختری


2. آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-157

نرگس مرتاضی مهربانی


3. درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-183

ابوالفضل رفیع پور؛ نوشین فرامرز پور


4. از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-51

زهرا گویا؛ امیرحسین آشنا


6. تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 89-102

یونس کریمی فردین پور


7. یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-111


9. تفکر مستقل

دوره 22، شماره 30، بهار و تابستان 1382، صفحه 55-60

فریدون رهبرنیا؛ محمد صال مصلحیان


10. دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا

دوره 21، شماره 29، پاییز و زمستان 1381، صفحه 31-53

بیژن ظهوری زنگنه


11. نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی

دوره 18، شماره 22، پاییز و زمستان 1378، صفحه 21-33

سید حسن علم الهدایی