کلیدواژه‌ها = مشبکه
تعداد مقالات: 2
1. رسته هندسه های تصویری

دوره 21، شماره 29، پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-15

فیروز پاشایی


2. رویکردهایی به مساله تعداد توپولوژی ها روی یک مجموعه متناهی از منظر مشبکه

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 15-36

حسین خورشیدی