کلیدواژه‌ها = نرم ترستن
تعداد مقالات: 1
1. هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن

دوره 31، شماره 50، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-26

حامد فرهادپور