کلیدواژه‌ها = ایدآل ماکسیمال
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با حلقه های توابع پیوسته

دوره 31، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-50

فریبرز آذرپناه؛ امیدعلی کرمزاده؛ منیره پیمان؛ رستم محمدیان


2. حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 61-64

فرج الله اکرم