کلیدواژه‌ها = هندسه هذلولوی؛ مساحت
تعداد مقالات: 1
1. مساحت و کاستی در مدل بلترامی- کلاین

دوره 32، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-52

سید قهرمان طاهریان