کلیدواژه‌ها = فلسفۀ ریاضی
تعداد مقالات: 4
1. ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-50

مرتضی منیری


2. چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

مرتضی منیری


3. افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-15

سیاوش شهشهانی


4. سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-27

سیاوش شهشهانی