کلیدواژه‌ها = فلسفۀ ریاضی
تعداد مقالات: 5
1. ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی

دوره 38، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-75

مرتضی منیری


2. ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-50

مرتضی منیری


3. چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

مرتضی منیری


4. افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-15

سیاوش شهشهانی


5. سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-27

سیاوش شهشهانی