کلیدواژه‌ها = هندسۀ ترکیبیاتی
تعداد مقالات: 1
1. حل حدسیۀ روتا

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-79

سید محمد باقر کاشانی