کلیدواژه‌ها = عضو مرتبۀ ٢
تعداد مقالات: 1
1. برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 125-130

علیرضا اشرفی؛ الهه سادات حقی