کلیدواژه‌ها = پایه گروبنر
تعداد مقالات: 2
1. کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی

دوره 31، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-14

زینب مالکی؛ امیر هاشمی


2. بوخبرگر و پایه های گروبنر

دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-80

رشید زارع نهندی