کلیدواژه‌ها = حلقه چندجمله ای ها
تعداد مقالات: 3
1. بوخبرگر و پایه های گروبنر

دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-80

رشید زارع نهندی


2. فاکتوریل تعمیم یافته

دوره 25، شماره 37، پاییز و زمستان 1385، صفحه 21-36

منصور معتمدی


3. آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای

دوره 22، شماره 31، پاییز و زمستان 1382، صفحه 7-24

روح الله جهانی پور