کلیدواژه‌ها = الگوریتم تقسیم
تعداد مقالات: 1
1. بوخبرگر و پایه های گروبنر

دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-80

رشید زارع نهندی