کلیدواژه‌ها = ساختار گرایی
تعداد مقالات: 1
1. ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-50

مرتضی منیری