کلیدواژه‌ها = مجموع انتخابی
تعداد مقالات: 1
1. مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-173

رسول کاظمی؛ مهدی دهقانی