کلیدواژه‌ها = دستگاه دینامیکی
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی

دوره 38، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-78

مهدی رحیمی؛ مرتضی میرزایی ازندریانی