موضوعات = زندگی‌نامه و تاریخ ریاضیات
دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 40، شماره 69، اسفند 1400، صفحه 195-211

محمدقاسم وحیدی اصل


راسل و گودل

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 57-77

احسان ممتحن


دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 79-100

پیام سراجی؛ نرگس عصارزادگان


مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 157-171

سید مسعود امینی؛ حسن پورمحمد


علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده

دوره 39، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 13-32

محمدقاسم وحیدی اصل؛ عبدالله جلیلیان


ریاضیدانی مقدماتی-اندیش

دوره 39، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 33-39

احسان ممتحن


می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 1-6

محمدقاسم وحیدی اصل


مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 157-167

محمدرضا کوشش


نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان»

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 169-179

محمد جلوداری ممقانی


پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا

دوره 38، شماره 65، بهمن 1398، صفحه 1-11

محمد جلوداری ممقانی


با کاروان حله

دوره 38، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 1-16

مهدی رجبعلی پور


پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


آغاز توپولوژی در لهستان

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 93-108

سعید مقصودی


ریاضیات: علم و هنر

دوره 37، شماره 62، خرداد 1397، صفحه 15-33

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


بزرگان ریاضیات آمریکا، 1890-1950

دوره 36، شماره 61، آذر 1396، صفحه 17-61

سعید مقصودی


یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی»

دوره 36، شماره 61، آذر 1396، صفحه 117-124

علیرضا مدقالچی


میراث فوریه

دوره 35، شماره 59، بهمن 1395، صفحه 29-41

سعید مقصودی


گفتگو با برادلی افرون

دوره 30، شماره 47، تیر 1390، صفحه 37-56

کسری علیشاهی


ملوین هنریکسن

دوره 29، شماره 45، مهر 1389، صفحه 79-81

احسان ممتحن


آلن شونفیلد

دوره 29، شماره 44، فروردین 1389، صفحه 113-114

سهیلا غلام آزاد


کسرهای مصری

دوره 28، شماره 42، فروردین 1388، صفحه 1-38

مهدی رجبعلی پور


هدیه ای به وارن امبروز

دوره 27، شماره 40، فروردین 1387، صفحه 71-75

محمد جلوداری ممقانی


دکتر حیدر رجوی

دوره 26، شماره 39، مهر 1386، صفحه 55-65

مهدی رجبعلی پور