موضوعات = زندگی‌نامه و تاریخ ریاضیات
تجاهل بورباکی

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 129-150

10.30504/mct.2022.768.1542

محسن خانی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 223-248

10.30504/mct.2023.357

محمدقاسم وحیدی‌اصل


میراث چهل‌ساله

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 1-46

10.30504/mct.2022.343

سعید مقصودی


کارایی ‎«نامعقول»‎ ریاضیات‎

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 47-56

10.30504/mct.2022.341

محمد جلوداری ممقانی


ریاضیات خوب چیست؟

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 131-146

10.30504/mct.2022.1121.1783

طیبه‌سادات طباطبایی‌فر؛ بهزاد نجفی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 177-194

10.30504/mct.2022.342

سیامک کاظمی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 40، شماره 69، اسفند 1400، صفحه 195-211

محمدقاسم وحیدی اصل


راسل و گودل

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 57-77

احسان ممتحن


دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 79-100

پیام سراجی؛ نرگس عصارزادگان


مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 157-171

سید مسعود امینی؛ حسن پورمحمد


علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده

دوره 39، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 13-32

محمدقاسم وحیدی اصل؛ عبدالله جلیلیان


ریاضیدانی مقدماتی-اندیش

دوره 39، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 33-39

احسان ممتحن


می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 1-6

محمدقاسم وحیدی اصل


مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 157-167

محمدرضا کوشش


نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان»

دوره 39، شماره 66، شهریور 1399، صفحه 169-179

محمد جلوداری ممقانی


پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا

دوره 38، شماره 65، بهمن 1398، صفحه 1-11

محمد جلوداری ممقانی


با کاروان حله

دوره 38، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 1-16

مهدی رجبعلی پور


پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


آغاز توپولوژی در لهستان

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 93-108

سعید مقصودی