موضوعات = نظریه گراف
گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها

دوره 39، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 61-91

بهنام خسروی؛ بهمن خسروی


رتبه بندی رأس‌های گراف

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 129-147

حسن حیدری؛ سید محمود طاهری


حل حدسیۀ روتا

دوره 36، شماره 61، آذر 1396، صفحه 63-79

سید محمد باقر کاشانی


نظریه شمارشی پولیا

دوره 32، شماره 52، مرداد 1392، صفحه 53-71

علیرضا اشرفی؛ فاطمه مفتخر


گرافهای هم انرژی

دوره 29، شماره 45، مهر 1389، صفحه 41-50

ایوان گوتمن؛ علیرضا اشرفی؛ غلامحسین فتح تبار فیروزجایی


مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن

دوره 24، شماره 34، فروردین 1384، صفحه 65-86

محمد جلوداری ممقانی


کاربرد برچسب گذاری دلپذیر

دوره 21، شماره 28، اردیبهشت 1381، صفحه 53-66

کوروش عشقی