مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی

دوره 29، شماره 45، مهر 1389، صفحه 61-73

علی سرباز جانفدا؛ سجاد سلامی


حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال

دوره 19، شماره 25، آذر 1379، صفحه 61-64

فرج الله اکرم


کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی

دوره 18، شماره 22، آذر 1378، صفحه 65-79

مجید میرمیران؛ بینش نادری


از سری های تیلور تا حرکت براونی

دوره 26، شماره 39، مهر 1386، صفحه 67-83

ارسلان شادمان


ریاضیات:مرزها و درونماها

دوره 18، شماره 23، خرداد 1378، صفحه 67-69

ارسلان شادمان


در تقابل با اصل کاوالی‌یری؟ مثالی پارادوکس‌گونه در دینامیک

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 73-95

10.30504/mct.2022.1218.1854

حسام‌الدین رجب‌زاده؛ آرش رستگار؛ میثم نصیری


مروری بر نگاشت پوانکاره

دوره 33، شماره 54، خرداد 1393، صفحه 77-99

ابوالحسن رزمی نیا


مجموعه دست‌آورد دنباله همساز و دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی

دوره 34، شماره 56، خرداد 1394، صفحه 83-100

صدیقه بلادی؛ جواد بهبودیان؛ پریسا ترابیان


پایاها و نامساوی‌های جدید در هندسه ریمانی

دوره 33، شماره 55، آذر 1393، صفحه 85-97

اعظم اعتماد دهکردی


دیدار با مساله

دوره 30، شماره 48، بهمن 1390، صفحه 87-99

بامداد یاحقی


نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران

دوره 29، شماره 44، فروردین 1389، صفحه 91-106

وحید مومنایی کرمانی؛ حسین مومنایی کرمانی


حجم گوی های واحد تعمیم یافته

دوره 35، شماره 59، بهمن 1395، صفحه 91-98

رسول کاظمی؛ رضا کهکشانی


آنالیز غیراستاندارد

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 93-99

محمود بینای مطلق


مروری بر فرم های فیستر

دوره 38، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 99-115

امیرحسین نخودکار


سه روایت از نوسان شدید

دوره 37، شماره 62، خرداد 1397، صفحه 109-124

حسن مجیدیان؛ خدیجه ندائی اصل


مربع محاطی: مسئله‌ای زیبا در هندسه و توپولوژی

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 113-130

10.30504/mct.2022.337

محمدعلی سیدمظفری؛ علی اصغر رضائی


یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی»

دوره 36، شماره 61، آذر 1396، صفحه 117-124

علیرضا مدقالچی


تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار

دوره 36، شماره 60، خرداد 1396، صفحه 121-130

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه

دوره 38، شماره 65، بهمن 1398، صفحه 123-142

سید مجید جعفریان امیری؛ حجت رستمی


رتبه بندی رأس‌های گراف

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 129-147

حسن حیدری؛ سید محمود طاهری


درون جبری(نسبی) در فضاهای برداری

دوره 32، شماره 53، دی 1392، صفحه 55-71

الهام کیانی؛ مجید سلیمانی دامنه


نقد کتاب «راه به سوی حقیقت»

دوره 27، شماره 41، مهر 1387، صفحه 57-68

سید محمد باقر کاشانی


ایدآلها، واریته های جبری و الگوریتم ها

دوره 19، شماره 25، آذر 1379، صفحه 65-71

حسن حقیقی