اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر

دوره 29، شماره 45، مهر 1389، صفحه 75-78

حمیدرضا وهابی


گشت و گذاری پنجاه ساله

دوره 26، شماره 39، مهر 1386، صفحه 85-89

ارسلان شادمان


آیا حساب متعیّن است؟

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 97-105

10.30504/mct.2022.1286.1895

مرتضی منیری


اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 99-117

مجتبی آقایی؛ سید ابوالقاسم کلانتری


رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون

دوره 35، شماره 59، بهمن 1395، صفحه 99-105

جواد بهبودیان؛ صدیقه بلادی؛ مهرداد سیمکانی


جستجوی شبه تناوب در تزئینات اسلامی ۵- تا (قسمت اول)

دوره 33، شماره 54، خرداد 1393، صفحه 101-119

مریم السادات فلسفی؛ مریم جمالی گندمانی


تکنیک تبدیل لاپلاس برای محاسبه سریهای نامتناهی

دوره 29، شماره 44، فروردین 1389، صفحه 107-111

سعید علیخانی


آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی

دوره 38، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 117-142

مجتبی بهرامیان


برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی

دوره 36، شماره 61، آذر 1396، صفحه 125-130

علیرضا اشرفی؛ الهه سادات حقی


قضیۀ بزو

دوره 37، شماره 62، خرداد 1397، صفحه 125-140

داود حسن زاده للکامی


چرا اثبات؟

دوره 35، شماره 58، شهریور 1395، صفحه 127-134

رسول نصر اصفهانی؛ فاطمه اختری


ریاضیات خوب چیست؟

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 131-146

10.30504/mct.2022.1121.1783

طیبه‌سادات طباطبایی‌فر؛ بهزاد نجفی


آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری

دوره 38، شماره 65، بهمن 1398، صفحه 143-160

محمدرضا رزوان؛ نیلوفر فرج زاده تهرانی


روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 149-165

مهدی رضا درویش زاده؛ بنفشه راستگو


ملوین هنریکسن

دوره 29، شماره 45، مهر 1389، صفحه 79-81

احسان ممتحن


سه حکایت از گلستان سعدی از منظر نظریه بازی‌ها

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 107-118

10.30504/mct.2022.1237.1861

احمد احمدی؛ مریم اسماعیلی؛ جواد فتحی مورجانی


آلن شونفیلد

دوره 29، شماره 44، فروردین 1389، صفحه 113-114

سهیلا غلام آزاد


زندگی نامه گودل

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 119-124

کاوه قاسملو


رابرت فیلن لنگلندز

دوره 33، شماره 55، آذر 1393، صفحه 125-127

احمد صفاپور


آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق

دوره 35، شماره 58، شهریور 1395، صفحه 135-157

نرگس مرتاضی مهربانی


دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها

دوره 37، شماره 62، خرداد 1397، صفحه 141-146

احسان ممتحن


کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها

دوره 38، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 143-157

مونا باباخانی؛ رضا ندیمی