تعداد مقالات: 255
126. تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-57

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ هانیه فتاح پور


127. پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


128. الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟

دوره 38، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-58

هادی خطیب زاده


129. اعداد کاتالان

دوره 30، شماره 46، بهار و تابستان 1390، صفحه 57-72

بهناز کوچک شوشتری


130. گرافهای هم انرژی

دوره 29، شماره 45، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-50

ایوان گوتمن؛ علیرضا اشرفی؛ غلامحسین فتح تبار فیروزجایی


131. بوخبرگر و پایه های گروبنر

دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-80

رشید زارع نهندی


132. روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی

دوره 28، شماره 42، بهار و تابستان 1388، صفحه 75-89

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ علی عطابیگی علمی


133. درباره زیرگروههایی با شاخص اول

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 39-42

حمیدرضا وهابی


134. در پاییز اتفاق می افتد

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 67-83

احسان ممتحن


135. گفتگو با برادلی افرون

دوره 30، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 37-56

کسری علیشاهی


136. سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه

دوره 27، شماره 40، بهار و تابستان 1387، صفحه 63-70

سید محمد باقر کاشانی


137. اعداد اول در حلقه اعداد صحیح گاوسی

دوره 26، شماره 39، پاییز و زمستان 1386، صفحه 45-54

منوچهر میثاقیان


138. برهان دیگری برای قضیه اساسی جبر

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 63-65

حمیدرضا وهابی


139. ریاضیات قرن بیستم

دوره 25، شماره 37، پاییز و زمستان 1385، صفحه 49-69

قربانعلی حقیقت دوست بناب


140. تحقیق و نوشتن مقاله

دوره 25، شماره 36، بهار و تابستان 1385، صفحه 57-60

رامین تکلوبیغش


141. مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن

دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384، صفحه 65-86

محمد جلوداری ممقانی


142. مروری بر نظریه اثبات

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 55-71

مجتبی آقایی


143. چگونه ریاضی بنویسیم

دوره 23، شماره 33، پاییز و زمستان 1383، صفحه 43-75

حسن نجومی


144. ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی

دوره 23، شماره 32، بهار و تابستان 1383، صفحه 31-44

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ انیار الهی


145. معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 22، شماره 31، پاییز و زمستان 1382، صفحه 41-75

ارسلان شادمان


146. جمع و شمارش: حساب افرازها

دوره 22، شماره 30، بهار و تابستان 1382، صفحه 39-54

پرویز حسن پور فرد


147. معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار»

دوره 21، شماره 29، پاییز و زمستان 1381، صفحه 55-62

محمدرضا مشکانی


148. کاربرد برچسب گذاری دلپذیر

دوره 21، شماره 28، بهار و تابستان 1381، صفحه 53-66

کوروش عشقی


149. مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 49-69

محمدقاسم وحیدی اصل


150. قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی

دوره 20، شماره 26، بهار و تابستان 1380، صفحه 45-52

مرتضی بیات؛ حسین تیموری فعال