استراتزی مناقشه در نظریه بازیها

دوره 27، شماره 40، فروردین 1387، صفحه 47-62

رامین جوادی؛ بهناز عمومی


قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه

دوره 30، شماره 48، بهمن 1390، صفحه 47-59

عبدعلی کوچک پور؛ منصور معتمدی


نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده

دوره 31، شماره 50، آذر 1391، صفحه 47-58

علی آبکار


آشنایی با حساب اعداد فازی

دوره 26، شماره 38، فروردین 1386، صفحه 49-62

ماشا الله ماشینچی؛ حسن حسن پور؛ محبوبه حسن یزدی


پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه

دوره 24، شماره 34، فروردین 1384، صفحه 49-63

علیرضا مدقالچی


به یاد جان دانس

دوره 31، شماره 51، بهمن 1391، صفحه 51-58

منصور معتمدی


پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


ماتریس نمایی در فیزیک

دوره 28، شماره 43، مهر 1388، صفحه 57-66

جواد بهبودیان؛ طاهره زارع


میراث مسئلهٔ نوزدهم هیلبرت

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 57-74

10.30504/mct.2022.336

مرتضی فتوحی


حل حدسیۀ روتا

دوره 36، شماره 61، آذر 1396، صفحه 63-79

سید محمد باقر کاشانی


ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل

دوره 36، شماره 60، خرداد 1396، صفحه 67-87

سیف الله موسی زاده موسوی


انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (‌قسمت دوم)

دوره 32، شماره 53، دی 1392، صفحه 17-31

سعید مقصودی


نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

دوره 19، شماره 24، شهریور 1379، صفحه 29-48

ارسلان شادمان


ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی

دوره 18، شماره 22، آذر 1378، صفحه 35-47

کریم صدیقی


گفتگو با برادلی افرون

دوره 30، شماره 47، تیر 1390، صفحه 37-56

کسری علیشاهی


درباره زیرگروههایی با شاخص اول

دوره 27، شماره 41، مهر 1387، صفحه 39-42

حمیدرضا وهابی


جمع و شمارش: حساب افرازها

دوره 22، شماره 30، فروردین 1382، صفحه 39-54

پرویز حسن پور فرد


دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط

دوره 19، شماره 25، آذر 1379، صفحه 39-55

ارسلان شادمان


گرافهای هم انرژی

دوره 29، شماره 45، مهر 1389، صفحه 41-50

ایوان گوتمن؛ علیرضا اشرفی؛ غلامحسین فتح تبار فیروزجایی


معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 22، شماره 31، مهر 1382، صفحه 41-75

ارسلان شادمان


چگونه ریاضی بنویسیم

دوره 23، شماره 33، مهر 1383، صفحه 43-75

حسن نجومی


مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی

دوره 35، شماره 59، بهمن 1395، صفحه 43-70

سید محمود طاهری؛ عباس پرچمی؛ ناصر رضا ارقامی