تعداد مقالات: 255
151. برهانی برای قضیه کیلی - همیلتن

دوره 30، شماره 48، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-62

حمیدرضا وهابی


152. نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال

دوره 31، شماره 49، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-86

سید محمود طاهری


153. شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی

دوره 31، شماره 50، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-81

مازیار صلاحی؛ حبیبه رمضان نژاد آزاربنی


154. مروری بر کتاب self-similar groups

دوره 31، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-68

محمد جلوداری ممقانی


155. نظریه شمارشی پولیا

دوره 32، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-71

علیرضا اشرفی؛ فاطمه مفتخر


156. انتگرال از ارشمیدس تا لبگ( قسمت دوم)

دوره 32، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-31

سعید مقصودی


157. یادداشتی بر مجموعه های حدی در سیستم های دینامیکی

دوره 34، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-68

ابولحسن رزمی نیا


158. کاربرد ریاضیات در بهبود هوش سیال

دوره 33، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-64

منصور معتمدی


159. گنجایش همتافته و ارتباط آن با مدارهای بسته

دوره 33، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-67

محمد شفیعی


160. بافه چیست؟

دوره 34، شماره 57، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-80

داود حسن‌زاده للکامی؛ هاجر روشن شکالگورابی


161. تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 89-102

یونس کریمی فردین پور


162. نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

دوره 19، شماره 24، بهار و تابستان 1379، صفحه 29-48

ارسلان شادمان


163. دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 39-55

ارسلان شادمان


164. مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-70

سید محمود طاهری؛ عباس پرچمی؛ ناصر رضا ارقامی


165. شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری

دوره 36، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-102

داوود میرزایی


166. شمارش سازندگان هرم

دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378، صفحه 53-58

فریا نصیری مفخم


167. ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی

دوره 18، شماره 22، پاییز و زمستان 1378، صفحه 35-47

کریم صدیقی


168. مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-98

علی عبادیان


169. مجموعه های متخلخل و پدیده های ابرعام در آنالیز ریاضی

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-80

سعید مقصودی


170. آغاز توپولوژی در لهستان

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-108

سعید مقصودی


171. نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی

دوره 38، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-78

مهدی رحیمی؛ مرتضی میرزایی ازندریانی


172. بررسی دینامیکی سلول عصبی

دوره 30، شماره 46، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-96

محمدرضا رزوان؛ سمیه یاسمن


173. فلسفه ریاضی لاکاتوش

دوره 29، شماره 45، پاییز و زمستان 1389، صفحه 51-60

احسان سیاوشی


174. شما و تحقیق

دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-90

سید محمد غلامزاده محمودی


175. اثبات جدیدی از قضیه مورلی

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 43-52

محمدرضا درفشه