اعداد اول در حلقه اعداد صحیح گاوسی

دوره 26، شماره 39، مهر 1386، صفحه 45-54

منوچهر میثاقیان


قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی

دوره 20، شماره 26، اردیبهشت 1380، صفحه 45-52

مرتضی بیات؛ حسین تیموری فعال


نظریه‌ رسته‌ها؛ هدف یا ابزار

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 47-61

10.30504/mct.2023.1265.1880

امیر جعفری؛ سیامک یاسمی


ریاضیات قرن بیستم

دوره 25، شماره 37، مهر 1385، صفحه 49-69

قربانعلی حقیقت دوست بناب


مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد

دوره 20، شماره 27، مهر 1380، صفحه 49-69

محمدقاسم وحیدی اصل


یادداشتی بر مجموعه های حدی در سیستم های دینامیکی

دوره 34، شماره 56، خرداد 1394، صفحه 49-68

ابولحسن رزمی نیا


کاربرد برچسب گذاری دلپذیر

دوره 21، شماره 28، اردیبهشت 1381، صفحه 53-66

کوروش عشقی


نظریه شمارشی پولیا

دوره 32، شماره 52، مرداد 1392، صفحه 53-71

علیرضا اشرفی؛ فاطمه مفتخر


بافه چیست؟

دوره 34، شماره 57، آذر 1394، صفحه 53-80

داود حسن‌زاده للکامی؛ هاجر روشن شکالگورابی


شمارش سازندگان هرم

دوره 18، شماره 23، خرداد 1378، صفحه 53-58

فریا نصیری مفخم


بوخبرگر و پایه های گروبنر

دوره 29، شماره 44، فروردین 1389، صفحه 55-80

رشید زارع نهندی


مروری بر نظریه اثبات

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 55-71

مجتبی آقایی


معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار»

دوره 21، شماره 29، مهر 1381، صفحه 55-62

محمدرضا مشکانی


اعداد کاتالان

دوره 30، شماره 46، فروردین 1390، صفحه 57-72

بهناز کوچک شوشتری


تحقیق و نوشتن مقاله

دوره 25، شماره 36، فروردین 1385، صفحه 57-60

رامین تکلوبیغش


شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی

دوره 31، شماره 50، آذر 1391، صفحه 59-81

مازیار صلاحی؛ حبیبه رمضان نژاد آزاربنی


مروری بر کتاب self-similar groups

دوره 31، شماره 51، بهمن 1391، صفحه 59-68

محمد جلوداری ممقانی


نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی

دوره 38، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 59-78

مهدی رحیمی؛ مرتضی میرزایی ازندریانی


برهانی برای قضیه کیلی - همیلتن

دوره 30، شماره 48، بهمن 1390، صفحه 61-62

حمیدرضا وهابی


کاربرد ریاضیات در بهبود هوش سیال

دوره 33، شماره 54، خرداد 1393، صفحه 61-64

منصور معتمدی


ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی

دوره 38، شماره 65، بهمن 1398، صفحه 61-75

مرتضی منیری


سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه

دوره 27، شماره 40، فروردین 1387، صفحه 63-70

سید محمد باقر کاشانی


برهان دیگری برای قضیه اساسی جبر

دوره 26، شماره 38، فروردین 1386، صفحه 63-65

حمیدرضا وهابی