تعداد مقالات: 255
176. اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 85-93

سید محمد باقر کاشانی


177. هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی

دوره 30، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 57-78

سید محمد باقر کاشانی


178. هدیه ای به وارن امبروز

دوره 27، شماره 40، بهار و تابستان 1387، صفحه 71-75

محمد جلوداری ممقانی


179. دکتر حیدر رجوی

دوره 26، شماره 39، پاییز و زمستان 1386، صفحه 55-65

مهدی رجبعلی پور


180. استفان باناخ

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 67-74

محمد صال مصلحیان؛ حامد اسماعیل زاده


181. دوب آنالیزدان تمام عیار

دوره 25، شماره 37، پاییز و زمستان 1385، صفحه 71-89

بیژن ظهوری زنگنه


182. نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو

دوره 25، شماره 36، بهار و تابستان 1385، صفحه 61-66

روح الله جهانی پور


183. پل لوی

دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384، صفحه 87-89

حسن نجومی


184. سیمای منطق فازی

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 73-92

سید محمود طاهری


185. نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول

دوره 23، شماره 33، پاییز و زمستان 1383، صفحه 77-86

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


186. معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 23، شماره 32، بهار و تابستان 1383، صفحه 45-78

ارسلان شادمان


187. تفکر مستقل

دوره 22، شماره 30، بهار و تابستان 1382، صفحه 55-60

فریدون رهبرنیا؛ محمد صال مصلحیان


188. معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات»

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 71-83

ارسلان شادمان


189. معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 20، شماره 26، بهار و تابستان 1380، صفحه 53-66

ارسلان شادمان


190. دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط

دوره 30، شماره 48، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-86

سام نریمان


191. دیدار با مساله

دوره 31، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-82

بامداد یاحقی


192. معماری رویه های دوبعدی در 3^R و اثباتی شهودی برای قضیه گاوس- بونه

دوره 32، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-42

علیرضا بحرینی


193. نرمال سازی نوتر و پایه گربنر

دوره 34، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-84

امیر هاشمی؛ نازنین رحمانی


194. مجموعه ژولیای چندجمله‌ای‌های چبیشف

دوره 33، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-75

منیره اکبری


195. گشتی در گلستان جانی فون نویمان

دوره 33، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-83

علیرضا الفتی؛ رستم محمدیان


196. بهینه سازی معکوس و کاربردهای آن در شبکه جریان و بهینه سازی سهام

دوره 34، شماره 57، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-95

مجید سلیمانی دامنه؛ شیدا عموکاظمی


197. یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد

دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-111


198. با ذزه تا بینهایتِ مهر اثر مجید میرزا وزیری

دوره 19، شماره 24، بهار و تابستان 1379، صفحه 49-56

محمد صال مصلحیان


199. دامنه های ایدآل اصلی تقریباً اقلیدسی هستند

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 57-60

علی معدنشکاف


200. تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-90

منصور رزقی؛ مهسا یوسفی