تعداد مقالات: 255
201. معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون

دوره 36، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-120

حسین بیات


202. بورسوک-اولام نقطه ثابت براوئر را نتیجه میدهد: یک ساختار مستقیم

دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378، صفحه 59-66

غلامحسین عرب


203. رده های تقارن تانسوری

دوره 18، شماره 22، پاییز و زمستان 1378، صفحه 49-64

محمدرضا پورنکی


204. بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-115

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


205. کاشی کاری

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-107

رسول کاظمی؛ حمیدرضا نعمتی


206. توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-127

محمدرضا احمدی زند؛ رسول خیری؛ رستم محمدیان


207. مروری بر عمل های با نقص همگنی یک

دوره 38، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-98

پرویز احمدی؛ مسعود حسنی؛ رضا میرزایی


208. مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی

دوره 29، شماره 45، پاییز و زمستان 1389، صفحه 61-73

علی سرباز جانفدا؛ سجاد سلامی


209. نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران

دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-106

وحید مومنایی کرمانی؛ حسین مومنایی کرمانی


210. از سری های تیلور تا حرکت براونی

دوره 26، شماره 39، پاییز و زمستان 1386، صفحه 67-83

ارسلان شادمان


211. آنالیز غیراستاندارد

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 93-99

محمود بینای مطلق


212. بدرود بورباکی، تغییر دیدمان در ریاضیات

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 53-56

احسان ممتحن


213. دیدار با مساله

دوره 30، شماره 48، پاییز و زمستان 1390، صفحه 87-99

بامداد یاحقی


214. نظریه فضاهای برگمن، گذشته، حال و آینده(قسمت دوم)

دوره 32، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-54

علی آبکار


215. مجموعه دست‌آورد دنباله همساز و دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی

دوره 34، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-100

صدیقه بلادی؛ جواد بهبودیان؛ پریسا ترابیان


216. مروری بر نگاشت پوانکاره

دوره 33، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-99

ابوالحسن رزمی نیا


217. پایاها و نامساوی‌های جدید در هندسه ریمانی

دوره 33، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-97

اعظم اعتماد دهکردی


218. مجموعه‌های اندازه پذیر به مثابه نقاط حدی

دوره 34، شماره 57، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-106

رسول کاظمی


220. حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 61-64

فرج الله اکرم


221. حجم گوی های واحد تعمیم یافته

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-98

رسول کاظمی؛ رضا کهکشانی


222. تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار

دوره 36، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-130

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


223. ریاضیات:مرزها و درونماها

دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378، صفحه 67-69

ارسلان شادمان


224. کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی

دوره 18، شماره 22، پاییز و زمستان 1378، صفحه 65-79

مجید میرمیران؛ بینش نادری


225. یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی»

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-124

علیرضا مدقالچی