دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است)

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان - دانشکده علوم ریاضی

2 دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی

کلیدواژه‌ها


از آنجا که به دلیل ناهماهنگی های پیش آمده، این مقاله همزمان در مجله رشد آموزش ریاضی از انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش هم به چاپ رسیده است، لذا از سامانه فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف میشود و جزو مقالات مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی به حساب نمی آید. بنابراین از خوانندگان محترمی که قبلا فایل این مقاله را از طریق سامانه مجله دانلود کرده اند، خواهشمند است از هر گونه بازنشر و ارجاع به آن مقاله به هر شکل ممکن خودداری نمایند.