نمایه نویسندگان

ا

  • امیرارجمند، یوسف طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 1-34]
  • ابراهیمی، سارا برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 35-55]

ب

ر

ز

  • زارع، طاهره ماتریس نمایی در فیزیک [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 57-66]

ص

  • صفدری، محمد شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 53-74]

ظ

ع

ف

ک

م

  • ممتحن، احسان در پاییز اتفاق می افتد [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 67-83]
  • معتمدی، منصور بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 39-52]