نمایه نویسندگان

ا

ج

ح

ر

س

  • سهیلی، علیرضا تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 1-22]

ش

ص

م

و

  • وهابی، حمیدرضا برهان دیگری برای قضیه اساسی جبر [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 63-65]