اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • مجلهٔ فرهنگ و اندیشهٔ ریاضی نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است.

  • اصول اخلاقی مجلهٔ فرهنگ و اندیشهٔ ریاضی  به‌طور داوطلبانه براساس اصول کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) و همچنین رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران است و خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. نویسندگان، مترجمان، داوران، دبیران علمی و سردبیر در همکاری با این نشریه باید این اصول  را رعایت کنند. براساس تعریف کمیتۀ بین‌المللی اخلاق انتشار (COPE)، سرقت علمی به استفادۀ غیرعمدی یا دانسته یا بی‌ملاحظه از کلمه‌ها، ایده‌ها، عبارت‌ها، ادعاها یا استنادهای دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب به اثر مورد استفاده گفته می‌شود. بنابراین،  نویسندگان آثار علمی باید در اثر خود استفاده از آثار دیگران را با دقت ثبت کنند و این استفاده را به نحو متناسب به آگاهی مخاطبان برسانند تا علاوه‌بر حفظ صداقت، از اتهام فریبکاری، سهل‌انگاری وسرقت علمی مصون بمانند. موارد زیر جزو مصادیق سرقت‌های علمی به حساب می‌آید:

  •  ثبت مقالۀ دیگری به نام خود؛

  •  درج نام نویسندگان که در مقاله نقشی ندارند؛

  • کپی‌برداری یا تکرار بخش‌های قابل‌توجهی از مقالۀ دیگر (حتی اگر مقالۀ کپی‌شده و بدون ارجاع، مربوط به یکی از نویسندگان مقالۀ جدید باشد)؛

  • طرح نتیجه‌های حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود؛

  • چاپ تکرای یک مقاله از سوی یک نویسنده در چند نشریه.