نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آینده ریاضیات ریاضیات:مرزها و درونماها [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 67-69]
 • آلن کن اثبات جدیدی از قضیه مورلی [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 43-52]
 • آلن شونفیلد آلن شونفیلد [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 113-114]
 • آنالیز ریاضی دیدار با مساله [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 69-82]
 • آنالیز چندفرکتالی گشت و گذاری پنجاه ساله [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 85-89]
 • آنالیز نااستاندارد آنالیز غیراستاندارد [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 93-99]
 • آنالیز نااستاندارد تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • آنالیز همساز مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 16-46]
 • آنالیز همساز از سری های تیلور تا حرکت براونی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 67-83]
 • آنالیز همساز پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 49-63]
 • آنالیز هارمونیک نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • آنالیز مختلط تحول شرام - لونر [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 7-20]
 • آنالیز مختلط دوب آنالیزدان تمام عیار [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 71-89]
 • آنالیز مختلط دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 39-55]
 • آنالیز تابعی دکتر حیدر رجوی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 55-65]
 • آنالیز تابعی استفان باناخ [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 67-74]
 • آنالیز تابعی دیدار با مساله [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 69-82]
 • آنالیز تابعی با کاروان حله [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 1-16]
 • آنالیز تابعی مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • آنالیز ریاضی در قرن نوزدهم میراث فوریه [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 29-41]
 • آنالیز شهودگرایانه نظریه ذهن آفریننده براوئر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 3-12]
 • آنالیز عددی آنالیز عددی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 17-39]
 • آنالیز عددی آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]
 • آنتروپی شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 53-74]
 • آنتروپی معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 41-75]
 • آنتروپی توپولوژیک حدس آنتروپی مینیمال [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 1-12]
 • آندره وی نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان» [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 169-179]
 • آموزش معلمان ریاضی آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 135-157]
 • آموزش ابتدایی هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • آموزش تجویزی فردی درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 159-183]
 • آموزش دورۀ متوسطه روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 41-60]
 • آموزش داستانی ریاضی با ذزه تا بینهایتِ مهر اثر مجید میرزا وزیری [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 49-56]
 • آموزش ریاضی تفکر مستقل [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 55-60]
 • آموزش ریاضی دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 31-53]
 • آموزش ریاضی از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]
 • آموزش ریاضی سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]
 • آموزش ریاضی تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 89-102]
 • آموزش ریاضی یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 103-111]
 • آموزش ریاضی چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]
 • آموزش ریاضی چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]
 • آموزش ریاضی آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 135-157]
 • آموزش ریاضی درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 159-183]
 • آموزش ریاضی نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 21-33]
 • آموزش ریاضی روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 147-156]
 • آموزش ریاضیات نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 91-106]
 • آموزش ریاضیات آلن شونفیلد [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 113-114]
 • آموزش ریاضیات دانشگاهی پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 1-11]
 • آموزش رسمی سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 53-65]
 • آمار معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]
 • آمار اجتماعی معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار» [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 55-62]
 • آمار ریاضی علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 13-32]
 • آمار زیستی گفتگو با برادلی افرون [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 37-56]
 • آماره فرعی استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]
 • آرنولد نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]
 • آربیتراژ استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • آزمون کم-بیشینه مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]
 • آزمون بیز مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]
 • آزمونهای ریاضی دانشگاهی دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 1-11]
 • آزمایش های علمی فریب و ریاکاری با داده ها: کلاهبرداری در علوم [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 1-7]
 • آشوب سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 63-70]

ا

 • اَبردایره خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 97-113]
 • افت کمی و کیفی در ریاضی هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • افراز یک عدد صحیح جمع و شمارش: حساب افرازها [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 39-54]
 • افراز برچسب دار کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 65-79]
 • افراز عدد صحیح تعمیم مساله هفده شتر و حل کارای رده ای از مسائل برنامه ریزی صحیح [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 1-15]
 • افسانه گرایی افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 1-15]
 • اکول نرمال گشت و گذاری پنجاه ساله [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 85-89]
 • اکول نرمال نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان» [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 169-179]
 • ای. اچ. مور بزرگان ریاضیات آمریکا از سال 1890 تا سال 1950 [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 17-61]
 • ایدآل حلقۀ چهارگانها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 23-37]
 • ایدآل پوچ قضیه گلدی [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 1-14]
 • ایدآل ماکسیمال آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]
 • ایدآل ماکسیمال حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 61-64]
 • الگوریتم نقطۀ پروکسیمال الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟ [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 41-58]
 • الگوریتم اقلیدس الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 1-25]
 • الگوریتم با زمان اجرای چندجمله ای آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 7-24]
 • الگوریتم تقسیم بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]
 • الگوریتم تقسیم در حلقۀ چندچمله ایها ایدآلها، واریته های جبری و الگوریتم ها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 65-71]
 • الگوریتم حل برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 35-55]
 • المپیاد ریاضی نقش انگیزه های تحقیق در آموزش ریاضی [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 37-47]
 • التصاق هدیه ای به وارن امبروز [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 71-75]
 • انگاره مینیمال هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
 • انگاره توم هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
 • انقلاب علمی نقد کتاب «راه به سوی حقیقت» [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 57-68]
 • انتگرال تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • انتگرال گیری کسری؛ مشتق از مرتبه کسری دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 17-30]
 • انتگرال پارامتری برهانهایی ساده برای قضیه اساسی جبر به کمک آنالیز مختلط و حسابان پیشرفته [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 15-17]
 • انتگرال پرون نظریه های انتگرال گیری دانژوا، پرون و هنستاک - کورزویل روی خط حقیقی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 19-35]
 • انتگرال و اندازه معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات» [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 71-83]
 • انتگرال لبگ انتگرال از ارشمیدس تا لبگ [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 13-35]
 • انتگرال نوسانی سه روایت از نوسان شدید [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 109-124]
 • انتگرال هنستاک - کورزویل نظریه های انتگرال گیری دانژوا، پرون و هنستاک - کورزویل روی خط حقیقی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 19-35]
 • انتگرال های تصادفی پایدار توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 161-177]
 • انتگرال آبلی روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 75-89]
 • انتگرال آبلی ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 31-44]
 • انتگرال آبلی برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • انتگرال ایتو نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 61-66]
 • انتگرال بیضوی نوع سوم محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 209-224]
 • انتگرال تصادفی ایتو تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970 [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 17-38]
 • انتگرال تصادفی استراتونوویچ تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970 [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 17-38]
 • انتگرال دانژوا نظریه های انتگرال گیری دانژوا، پرون و هنستاک - کورزویل روی خط حقیقی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 19-35]
 • انتگرال ریمان نظریه های انتگرال گیری دانژوا، پرون و هنستاک - کورزویل روی خط حقیقی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 19-35]
 • انتگرال ریمان دیدار با مساله [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 87-99]
 • انتگرال ریمان انتگرال از ارشمیدس تا لبگ [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 13-35]
 • انتگرال‌های بیضوی نوع اول و دوم محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 209-224]
 • انتقال موازی هدیه ای به وارن امبروز [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 71-75]
 • انتخاب مسائل راهنمای ریاضیدانان در هدایت موفقیت آمیزِ دانشجویان کارشناسی در امر پژوهش [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 77-95]
 • انتخاب اندازه پذیر روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 23-45]
 • انتخاب اجتماعی انتخاب اجتماعی و توپولوژی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 21-29]
 • انتشار ریاضی راهنمای ریاضیدانان در هدایت موفقیت آمیزِ دانشجویان کارشناسی در امر پژوهش [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 77-95]
 • انجمن معلمان ریاضی از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]
 • اندیس عطیه-سینگر فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 27-39]
 • اندیشیدن به شیوه مقدماتی ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 33-39]
 • اندازه پذیری روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 23-45]
 • اندازه وینر فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 7-32]
 • اندازه های فازی اندازه های عدم اطمینان [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 9-26]
 • اندازه های احتمال اندازه های عدم اطمینان [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 9-26]
 • اندازه های باور اندازه های عدم اطمینان [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 9-26]
 • اندازه های عدم اطمینان اندازه های عدم اطمینان [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 9-26]
 • اندازه های غیرجمعی اندازه های عدم اطمینان [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 9-26]
 • اندازه برل منظم برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 35-55]
 • اندازه صفر در پاییز اتفاق می افتد [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 67-83]
 • اندازۀ پایا نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 59-78]
 • اندازۀ ارگودیک نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 59-78]
 • انرژی گراف گرافهای هم انرژی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 41-50]
 • انشعاب بررسی دینامیکی سلول عصبی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 73-96]
 • انشعاب آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 143-160]
 • انشعاب هوپف تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 35-57]
 • امید ریاضی یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 103-111]
 • امیدعلی شهنی کرم زاده امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 1-36]
 • امبروز هدیه ای به وارن امبروز [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 71-75]
 • امضای دیجیتال آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 117-142]
 • ابوکامل ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 35-47]
 • ابرگروههای توپولوژیک مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 16-46]
 • ابربازی استراتزی مناقشه در نظریه بازیها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 47-62]
 • ابررایانه گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 61-91]
 • ابرساختارها آنالیز غیراستاندارد [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 93-99]
 • ابرعام بودن توپولوژیکی مجموعه های متخلخل و پدیده های ابرعام در آنالیز ریاضی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 59-80]
 • اتوماتون های متناهی مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 65-86]
 • اتحاد متوازی الاضلاع تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 121-130]
 • اتحاد متوازی الاضلاع فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 107-123]
 • اثبات اویلر اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 75-78]
 • اثبات به روش نقطه گذاری اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 99-117]
 • اثبات در ریاضی چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]
 • اثبات در ریاضیات ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 33-39]
 • اثبات غیرمستقیم چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]
 • اثر hair-trigger آنالیز یک مدل ریاضی برای ژنتیک جمعیت [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 31-44]
 • اثر آستانه ای آنالیز یک مدل ریاضی برای ژنتیک جمعیت [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 31-44]
 • اجسام محدب نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 39-56]
 • احتمال پیشامد فازی مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]
 • ادراک ساختاری و عملیاتی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • از پایین کرانداری آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 13-34]
 • اسپلاین گویا درونیابی هموگرافیک [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 11-22]
 • استقلال احتمالاتی از سری های تیلور تا حرکت براونی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 67-83]
 • استنباط شرطی استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]
 • استنتاج طبیعی اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 99-117]
 • استانداردهای آموزشی هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • استاد راهنما رمزهای موفقیت در تحصیلات تکمیلی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 3-32]
 • استدلال پی در پی چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]
 • استدلال تقریبی سیمای منطق فازی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 73-92]
 • استدلال در ریاضیات سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 7-27]
 • استراتژی بازی استراتزی مناقشه در نظریه بازیها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 47-62]
 • استعاره افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 1-15]
 • اشتقاق حدس سینگر-ورمر [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 37-52]
 • اطلاع رنی مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 119-141]
 • اعداد کاتالان اعداد کاتالان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 57-72]
 • اعداد گنگ در پاییز اتفاق می افتد [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 67-83]
 • اعداد همنهشت مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 61-73]
 • اعداد اول اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 75-78]
 • اعداد صحیح گاوسی اعداد اول در حلقه اعداد صحیح گاوسی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 45-54]
 • اصول اقلیدس چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]
 • اصل گسترش آشنایی با حساب اعداد فازی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 49-62]
 • اصل پیوستگی ضعیف نظریه ذهن آفریننده براوئر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 3-12]
 • اصل هم توزیعی تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 1-22]
 • اصل انتخاب در بهار اتفاق می افتد [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 39-55]
 • اصل استقرا بیانهایی از استقرا [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 23-32]
 • اصل تجزیه آشنایی با حساب اعداد فازی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 49-62]
 • اصل شمول-طرد اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 75-78]
 • اصل ضرورت دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]

ب

 • ب ینهایت کوچک تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • ب ینهایت بزرگ تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • بی نهایت کوچک ها آنالیز غیراستاندارد [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 93-99]
 • بوت استرپ گفتگو با برادلی افرون [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 37-56]
 • بوخبرگر بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]
 • بورباکی بدرود بورباکی، تغییر دیدمان در ریاضیات [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 53-56]
 • بورباکی مصاحبه با هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 23-36]
 • بلک-شولز استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • بنیادهای ریاضیات ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]
 • به طور کامل همگرا به صفر نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 1-6]
 • بهینگی آشنایی با برنامه ریزی روی مخروط های درجه دوم [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 27-38]
 • بهینه سازی جورج دانتزیگ [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 1-6]
 • بهینه سازی درون جبری(نسبی) در فضاهای برداری [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 55-71]
 • بهینه سازی استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]
 • بهینه سازی محدب الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟ [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 41-58]
 • بهینه سازی عددی آنالیز عددی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 17-39]
 • باناخ استفان باناخ [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 67-74]
 • بازی کلاه ها کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]
 • بازی والد روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 149-165]
 • بازی های غیرهمکارانۀ نامتناهی روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 149-165]
 • بازی بی طرفانه بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]
 • بازی با دومینو بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]
 • بازی غیرمشارکتی استراتزی مناقشه در نظریه بازیها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 47-62]
 • بازیهای ترکیبیاتی بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]
 • بازیابی اطلاعات استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]
 • بازار بلک-شولز درآمدی بر ریاضیات مالی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 7-40]
 • بازدارندگی استراتزی مناقشه در نظریه بازیها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 47-62]
 • برنامه درسی دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 31-53]
 • برنامه درسی از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]
 • برنامه ریزی چندهدفه استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]
 • برنامه ریزی خطی چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟ [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 41-54]
 • برنامه ریزی خطی آشنایی با برنامه ریزی روی مخروط های درجه دوم [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 27-38]
 • برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 35-55]
 • برنامه ریزی خطی متناهی برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 35-55]
 • برنامه ریزی درسی ریاضی چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]
 • برنامه ریزی ریاضی جورج دانتزیگ [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 1-6]
 • برنامه ریزی غیرخطی چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟ [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 41-54]
 • برنامه ریزی غیرخطی استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]
 • برنامه ریزی صحیح آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]
 • برنامۀ درسی سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 53-65]
 • برنامۀ درسی سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]
 • برنامۀ درسی تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 89-102]
 • برنامۀ درسی یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 103-111]
 • برچسب گذاری گراف کاربرد برچسب گذاری دلپذیر [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 53-66]
 • برچسب گذاری دلپذیر کاربرد برچسب گذاری دلپذیر [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 53-66]
 • برهان و صدق ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]
 • برهان اقلیدس اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 75-78]
 • برهان ابتدایی ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 1-13]
 • برهان خلف چرا اثبات؟ [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 127-134]
 • برهان رایانه ای ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 61-75]
 • برتراند راسل راسل و گودل [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 57-77]
 • بردارهای متعامد تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 121-130]
 • برش آشنایی با حساب اعداد فازی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 49-62]
 • بزرگی مجموعه ها پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 35-66]
 • بزرگتریم مقسوم علیه مشترک الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 1-25]
 • بسته های موجکی موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • بعد گلفاند-کریلف بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 39-52]
 • بعد چهارم هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]

پ

 • پیوستگی کینواخت کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 65-79]
 • پیوستار آغاز توپولوژی در لهستان [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 93-108]
 • پیچیدگی محاسبه آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 7-24]
 • پیچیدگی محاسباتی آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]
 • پیچیدگی زمانی آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 117-142]
 • پویا طرح و حل مسئله [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 181-182]
 • پولیومینوها کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 1-14]
 • پژوهش رمزهای موفقیت در تحصیلات تکمیلی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 3-32]
 • پژوهش شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • پژوهش تحقیق و نوشتن مقاله [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 57-60]
 • پژوهش چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • پژوهش دورۀ کارشناسی راهنمای ریاضیدانان در هدایت موفقیت آمیزِ دانشجویان کارشناسی در امر پژوهش [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 77-95]
 • پژوهش در آموزش ریاضی سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]
 • پژوهش در ریاضی پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 1-11]
 • پژوهش در ریاضیات فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]
 • پژوهش در ریاضیات نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 77-86]
 • پژوهش در ریاضیات ریاضیات:مرزها و درونماها [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 67-69]
 • پژوهش در ریاضیات مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 157-167]
 • پژوهش در ریاضیات نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان» [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 169-179]
 • پل براونی جنبه های حرکت براونی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 175-180]
 • پاپیروس ریند و مسکو کسرهای مصری [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 1-38]
 • پایه گروبنر بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]
 • پایه گروبنر کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 1-14]
 • پایه گربنر پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 141-155]
 • پایۀ گروبنر ایدآلها، واریته های جبری و الگوریتم ها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 65-71]
 • پایۀ تودرتو پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 141-155]
 • پایان نامه رمزهای موفقیت در تحصیلات تکمیلی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 3-32]
 • پایداری تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 35-57]
 • پایداری آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 143-160]
 • پایداری روشهای عددی آنالیز عددی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 17-39]
 • پال هالموس می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 1-6]
 • پال هالموس دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 1-17]
 • پالایه در بهار اتفاق می افتد [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 39-55]
 • پارادکس روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 147-156]
 • پدیده های نامتعارف در آنالیز ریاضی مجموعه های متخلخل و پدیده های ابرعام در آنالیز ریاضی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 59-80]
 • پدیدار نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 181-208]
 • پرکولاسیون مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 49-69]
 • پرینکیپیا ماتماتیکا راسل و گودل [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 57-77]
 • پرینستون می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 1-6]
 • پروژه جبر سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]
 • پراکندگی موج مسائل وارون [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 1-16]
 • پرتودرمانی استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]
 • پردازش صوت موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]

ت

 • تفکّر ریاضی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • تکینگی شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 53-74]
 • توپولوژی معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 53-66]
 • توپولوژی نظریه گره [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 39-65]
 • توپولوژی نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]
 • توپولوژی گروتندیک کل و جزء در یاضیات [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 1-11]
 • توپولوژی و ترتیب رویکردهایی به مساله تعداد توپولوژی ها روی یک مجموعه متناهی از منظر مشبکه [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 15-36]
 • توپولوژی هندسی معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 53-66]
 • توپولوژی اصلی رویکردهایی به مساله تعداد توپولوژی ها روی یک مجموعه متناهی از منظر مشبکه [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 15-36]
 • توپولوژی تعمیم یافته توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟ [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 109-127]
 • توپولوژی جبری تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 11-20]
 • توپولوژی جبری تحلیل مختصر آثار هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 1-21]
 • توپولوژی جبری بورسوک-اولام نقطه ثابت براوئر را نتیجه میدهد: یک ساختار مستقیم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 59-66]
 • توپولوژی عمومی آغاز توپولوژی در لهستان [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 93-108]
 • تولید علم شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • توابع یکنوا آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 13-34]
 • توابع و حساب L جمع و شمارش: حساب افرازها [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 39-54]
 • توابع ویژه ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 67-87]
 • توابع تحلیلی نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]
 • توابع تحلیلی تحلیل مختصر آثار هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 1-21]
 • توابع تحلیلی مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 1-10]
 • توزیع پواسن طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 1-34]
 • توزیع پایدار توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 161-177]
 • توسعۀ حرفه ای معلمان ریاضی آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 135-157]
 • تقلیل مبنا آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]
 • تقلب علمی فریب و ریاکاری با داده ها: کلاهبرداری در علوم [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 1-7]
 • تقریب بهینه شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 89-102]
 • تقسیم به نسبت گویا تعمیم مساله هفده شتر و حل کارای رده ای از مسائل برنامه ریزی صحیح [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 1-15]
 • تقسیم تودرتو پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 141-155]
 • تمامیت مروری بر نظریه اثبات [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 55-71]
 • تانسور متری تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 1-22]
 • تابع فی اویلر قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 173-184]
 • تابع فاکتوریل فاکتوریل تعمیم یافته [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 21-36]
 • تابع گاما دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 17-30]
 • تابع پیوسته مطلق نظریه های انتگرال گیری دانژوا، پرون و هنستاک - کورزویل روی خط حقیقی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 19-35]
 • تابع پوشا تابعی که روی هر بازه پوشا است [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 147-149]
 • تابع پاسخ تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 35-57]
 • تابع نیم پیوسته توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟ [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 109-127]
 • تابع نمایی ماتریس نمایی در فیزیک [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 57-66]
 • تابع ناپیوسته تابعی که روی هر بازه پوشا است [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 147-149]
 • تابع های محدب مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 81-98]
 • تابع های تک ارز مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 81-98]
 • تابع های تقریبا متناوب مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 16-46]
 • تابع های ستاره وار مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 81-98]
 • تابع مولد اعداد کاتالان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 57-72]
 • تابع مادون و تابع مافوق نظریه های انتگرال گیری دانژوا، پرون و هنستاک - کورزویل روی خط حقیقی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 19-35]
 • تابع محدب الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟ [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 41-58]
 • تابع بازگشت مشتق گیرهای پوچتوان روی حلقه های ساده با تابع بازگشت [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 11-19]
 • تابع تخصیص پایه اندازه های عدم اطمینان [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 9-26]
 • تابع دو برابر ساز عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 115-133]
 • تابع زتا نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • تابع زتا معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات» [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 71-83]
 • تابع شوارتز دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 17-30]
 • تاریخ جبر صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 123-142]
 • تاریخ ریاضی نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 1-5]
 • تاریخ ریاضی نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 21-33]
 • تاریخ ریاضی ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 35-47]
 • تاریخ ریاضی می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 1-6]
 • تاریخ ریاضی دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 1-17]
 • تاریخ ریاضی ایران یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی» [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 117-124]
 • تاریخ ریاضیات نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان» [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 169-179]
 • تاریخ ریاضیات آمریکا بزرگان ریاضیات آمریکا از سال 1890 تا سال 1950 [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 17-61]
 • تاریخ ریاضیات ایران با کاروان حله [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 1-16]
 • تاریخ علم دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 79-100]
 • تاریخچۀ علم آمار علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 13-32]
 • تبدیل فوریه گشت و گذاری پنجاه ساله [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 85-89]
 • تبدیل لاپلاس تکنیک تبدیل لاپلاس برای محاسبه سریهای نامتناهی [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 107-111]
 • تبدیل آفین اثبات جدیدی از قضیه مورلی [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 43-52]
 • تبدیل آفین توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 161-177]
 • تبدیل رادن مسائل وارون [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 1-16]
 • تجربه گرایی ساختی افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 1-15]
 • تجزیه کره ای هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 57-78]
 • تجزیه لوی-ایتو ریاضیات مالی فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 7-32]
 • تجزیه چنبره ای هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 57-78]
 • تجزیه مقادیر تکین شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • تجزیه در نیمگروهها قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 47-59]
 • تجزیۀ نامنفی ماتریسی تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]
 • تحول لونر تحول شرام - لونر [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 7-20]
 • تحول مفاهیم ریاضی نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 21-33]
 • تحول برنامۀ درسی ایران روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 41-60]
 • تحول شرام - لونر تحول شرام - لونر [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 7-20]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 89-102]
 • تحلیل برهان ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 1-13]
 • تحلیل داده های بقا گفتگو با برادلی افرون [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 37-56]
 • تحلیل عددی ابعاد بالا آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]
 • تحدب درون جبری(نسبی) در فضاهای برداری [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 55-71]
 • تحریک پذیری بررسی دینامیکی سلول عصبی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 73-96]
 • ترکیبیات اعداد کاتالان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 57-72]
 • ترتیبِ تک جمله ای پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 141-155]
 • ترتیبِ شارکوفسکی عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 115-133]
 • تسلط و درک ریاضی درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 159-183]
 • تعامد فیثاغورسی فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 107-123]
 • تعامد متساوی الساقین فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 107-123]
 • تعامد بِرکُف-جیمز فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 107-123]
 • تعامد بِرکوف-جیمز تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 121-130]
 • تعادل نش روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 149-165]
 • تعادل همبسته کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]
 • تعارض شناختی روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 147-156]
 • تعدیل شبکه تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 1-22]
 • تعداد سازندگان هرم شمارش سازندگان هرم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 53-58]

ج

 • جکنایف گفتگو با برادلی افرون [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 37-56]
 • جی. دی. برکوف بزرگان ریاضیات آمریکا از سال 1890 تا سال 1950 [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 17-61]
 • جیمی سه ویج دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 1-11]
 • جیمز رابرت براون معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 103-120]
 • جنبش حقوق مدنی سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]
 • جهانی بودنِ ریاضی ریاضیات: علم و هنر [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 15-33]
 • جمع نسبیتی سرعتها ساختار جبری جمع در نظریه نسبیت [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 1-22]
 • جمع مستقیم دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 21-27]
 • جایگشت طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 1-34]
 • جان هورتن کانوی ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 33-39]
 • جبر چندخطی رده های تقارن تانسوری [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 49-64]
 • جبر باناخ حدس سینگر-ورمر [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 37-52]
 • جبر باناخ مشتق گیرهای پوچتوان روی حلقه های ساده با تابع بازگشت [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 11-19]
 • جبر باناخ تعویضپذیر حدس سینگر-ورمر [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 37-52]
 • جبر جابه جایی ریاضیات قرن بیستم [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 49-69]
 • جبر جابجایی ایدآلها، واریته های جبری و الگوریتم ها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 65-71]
 • جبری کردن منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 13-31]
 • جبرهای BL منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 13-31]
 • جبرهای فوریه مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 16-46]
 • جبرهای وینر گشت و گذاری پنجاه ساله [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 85-89]
 • جبرهای اول بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 39-52]
 • جبرهای بولی منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 13-31]
 • جبرهای باناخ پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 49-63]
 • جبرهای تعویض ناپذیر تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 11-20]
 • جبرهای جبری بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 39-52]
 • جبرجردن آشنایی با برنامه ریزی روی مخروط های درجه دوم [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 27-38]
 • جبرخطی دکتر حیدر رجوی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 55-65]
 • جبرخطی دیدار با مساله [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 69-82]
 • جزء کل و جزء در یاضیات [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 1-11]
 • جسمیت سازی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]

چ

 • نکات درسی کلاسی نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 1-5]
 • نگهدارنده خطی مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • چگالش دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • نگارش ریاضی چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نگاشت یکنوا روی فضای باناخ آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 13-34]
 • نگاشت چندمقداری روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 23-45]
 • نیمه مارتینگل تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970 [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 17-38]
 • نیاز فکورانه چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]
 • نیازهای فکری دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • نویز شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • نویززدایی موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • نوربرت وینر بزرگان ریاضیات آمریکا از سال 1890 تا سال 1950 [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 17-61]
 • نوشتن مقاله چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نقد کتاب معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 103-120]
 • نقطه ثابت براوئر آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 13-34]
 • نقطۀ حدی مجموعه پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 51-91]
 • نقص همکنی یک مروری بر عمل های با نقص همگنی یک [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 79-98]
 • چنمله ای مولد جمع و شمارش: حساب افرازها [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 39-54]
 • چندجمله ای برهانی ساده از قضیه رل برای هیات های متناهی [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 35-38]
 • چندجمله ای چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]
 • چندجمله ای تحویل ناپذیر برهان دیگری برای قضیه اساسی جبر [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 63-65]
 • چندجمله‌ای نگاری چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]
 • چهارگانها حلقۀ چهارگانها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 23-37]
 • چهارگانهای لیپ شیتز حلقۀ چهارگانها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 23-37]
 • چهارگانهای صحیح حلقۀ چهارگانها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 23-37]
 • نمایش گروهها نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • نمایش اقلیدسی مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 25-40]
 • نمایش حلقه ها به یاد جان دانس [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 51-58]
 • نمادگذاری چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • چاپ مقاله فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]
 • ناوردای گروموف هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناوردای پرلمان هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناوردای یامابه هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناورداهای گره نظریه گره [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 39-65]
 • نامساوی کوشی-شوارتس بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 99-115]
 • نامساوی کاتوک حدس آنتروپی مینیمال [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 1-12]
 • نامساوی برون- مینکوفسکی نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 39-56]
 • نامساوی برنشتاین نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 1-6]
 • نامساوی توان آنتروپی نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 39-56]
 • چبیشف برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • نجمن ریاضی آمریکا پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 1-11]
 • نرم ترستن هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • نرخ بهره درآمدی بر ریاضیات مالی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 7-40]
 • نسبیت عام نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]
 • نسبت ناهمساز قضیه پروانه [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 27-46]
 • نشر ریاضی یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی» [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 117-124]
 • نظام آموزشی دانشگاهها دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 31-53]
 • نظریه فاجعه ترک ریاضیات به قصد فلسفه [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 17-30]
 • نظریه کی ریاضیات قرن بیستم [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 49-69]
 • نظریه کی پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 49-63]
 • نظریه کوانتم نقد کتاب «راه به سوی حقیقت» [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 57-68]
 • نظریه کوانتمی نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]
 • نظریه کنترل آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]
 • نظریه گروهها ریاضیات قرن بیستم [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 49-69]
 • نظریه پیچیدگی حساب مرتبه اول پئانو و زیرنظریه های آن همراه با چند مساله مرتبط در نظریه پیچیدگی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 33-54]
 • نظریه نسبیت نقد کتاب «راه به سوی حقیقت» [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 57-68]
 • نظریه نسبیت اینشتین سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 63-70]
 • نظریه نسبیت خاص ساختار جبری جمع در نظریه نسبیت [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 1-22]
 • نظریه هندسی معادلات دیفرانسیل 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 33-47]
 • نظریه همولوژی ریاضیات قرن بیستم [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 49-69]
 • نظریه همولوژی پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 49-63]
 • نظریه مانستگی فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 27-39]
 • نظریه مانع دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 63-86]
 • نظریه انشعاب 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 33-47]
 • نظریه احتمال گفتگو با برادلی افرون [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 37-56]
 • نظریه احتمال دوب آنالیزدان تمام عیار [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 71-89]
 • نظریه احتمال نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 61-66]
 • نظریه احتمال پل لوی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 87-89]
 • نظریه احتمال روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]
 • نظریه احتمال مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 49-69]
 • نظریه احتمال نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 67-86]
 • نظریه استقرای باز حساب مرتبه اول پئانو و زیرنظریه های آن همراه با چند مساله مرتبط در نظریه پیچیدگی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 33-54]
 • نظریه بافه ها تحلیل مختصر آثار هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 1-21]
 • نظریه بازی معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]
 • نظریه بازیها استراتزی مناقشه در نظریه بازیها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 47-62]
 • نظریه بازیها بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]
 • نظریه تکینی ترک ریاضیات به قصد فلسفه [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 17-30]
 • نظریه توابع تحلیلی معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات» [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 71-83]
 • نظریه تحلیلی اعداد معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 41-75]
 • نظریه ریسمان سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 63-70]
 • نظریه ریسمان؛ نظام آفرینش جهان نقد کتاب «راه به سوی حقیقت» [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 57-68]
 • نظریه عمومی خمینه ها معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 53-66]
 • نظریۀ کوانتمی تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 11-20]
 • نظریۀ کدگذاری کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]
 • نظریۀ گروهها سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 135-145]
 • نظریۀ مجموعه ها آغاز توپولوژی در لهستان [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 93-108]
 • نظریۀ اندازه می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 1-6]
 • نظریۀ اندازه نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]
 • نظریۀ احتمال نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]
 • نظریۀ احتمال ناجابه جایی نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]
 • نظریۀ ارگودیک نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 59-78]
 • نظریۀ استورم-لیوویل ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 67-87]
 • نظریۀ اصالت مسئله دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • نظریۀ بازی ها کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]
 • نظریۀ بازی ها کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]
 • نظریۀ بعد نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 1-34]
 • نظریۀ رادیکال ها نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 1-34]
 • نظریۀ سولیتونها نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]

ح

 • حیدر رجوی دکتر حیدر رجوی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 55-65]
 • حیدر رجوی با کاروان حله [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 1-16]
 • حوزه های نیم عاملی و کشسانی قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 47-59]
 • حوزه اتمی قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 47-59]
 • حوزه تجزیه یکتا اعداد اول در حلقه اعداد صحیح گاوسی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 45-54]
 • حوزه ددکیند فاکتوریل تعمیم یافته [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 21-36]
 • حل پازل ها کاشی کاری [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 81-107]
 • حل مسئله روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 147-156]
 • حل مسئله در ریاضیات ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 33-39]
 • حل مساله نقش انگیزه های تحقیق در آموزش ریاضی [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 37-47]
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل آنالیز عددی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 17-39]
 • حلقه کسرها قضیه گلدی [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 1-14]
 • حلقه کسرهای نیم ساده قضیه گلدی [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 1-14]
 • حلقه چندجمله ای ها بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]
 • حلقه چندجمله ای ها فاکتوریل تعمیم یافته [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 21-36]
 • حلقه چندجمله ای ها آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 7-24]
 • حلقه های پوچ بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 39-52]
 • حلقه های اول قضیه گلدی [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 1-14]
 • حلقه های ساده مشتق گیرهای پوچتوان روی حلقه های ساده با تابع بازگشت [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 11-19]
 • حلقه آرتینی قضیه گلدی [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 1-14]
 • حلقه توابع پیوسته ملوین هنریکسن [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 79-81]
 • حلقه توابع پیوسته آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]
 • حلقۀ یکدار حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 61-64]
 • حلقۀ چندجمله ای ها پایه های تودرتو و کاربردهای آنها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 141-155]
 • حلقۀ ماتریسها حلقۀ چهارگانها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 23-37]
 • حلقۀ تعویض ناپذیر حلقۀ چهارگانها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 23-37]
 • حلقۀ خارج قسمتی نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 1-34]
 • حاصل ضرب اویلر نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • حاصلضرب بلاشکه مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 1-10]
 • حجم گوی واحد حجم گوی های واحد تعمیم یافته [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 91-98]
 • حد تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • حد هیدرودینامیکی طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 1-34]
 • حدس کالابی شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 53-74]
 • حدس پوانکاره شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 53-74]
 • حدس پوانکاره اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 85-93]
 • حدس هاج دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 63-86]
 • حدس سینگر-ورمر حدس سینگر-ورمر [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 37-52]
 • حدسیه BSD مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 61-73]
 • حدسیۀ بیبرباخ مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 81-98]
 • حدسیۀ روتا حل حدسیۀ روتا [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 63-79]
 • حرکت براونی از سری های تیلور تا حرکت براونی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 67-83]
 • حرکت براونی گشت و گذاری پنجاه ساله [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 85-89]
 • حرکت براونی جنبه های هندسی آنالیز تصادفی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 3-35]
 • حرکت براونی تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970 [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 17-38]
 • حرکت براونی نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 61-66]
 • حرکت براونی فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 7-32]
 • حرکت براونی پل لوی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 87-89]
 • حرکت براونی حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 1-20]
 • حرکت براونی نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 77-86]
 • حرکت براونی روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]
 • حرکت براونی معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات» [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 71-83]
 • حرکت براونی جنبه های حرکت براونی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 175-180]
 • حساب فیثاغورسی کسرهای مصری [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 1-38]
 • حساب پئانو حساب مرتبه اول پئانو و زیرنظریه های آن همراه با چند مساله مرتبط در نظریه پیچیدگی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 33-54]
 • حساب تغییرات معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 41-75]
 • حساب دیفرانسیل و انتگرال تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • حساب شهودگرایی حساب مرتبه اول پئانو و زیرنظریه های آن همراه با چند مساله مرتبط در نظریه پیچیدگی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 33-54]

خ

 • خوارزمی ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 35-47]
 • خوش ترتیبی بیانهایی از استقرا [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 23-32]
 • خوشه بندی تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]
 • خم فضا پرکن آغاز توپولوژی در لهستان [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 93-108]
 • خم هم فاصله خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 97-113]
 • خم های بیضوی آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 117-142]
 • خم مسطح قضیۀ بزو [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 125-140]
 • خم حدی خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 97-113]
 • خمینه هموار جنبه های هندسی آنالیز تصادفی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 3-35]
 • خمینه ها و فضاهای تحلیلی مختلط معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]
 • خمینه های مختلط فشرده دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 39-55]
 • خمینه های توپولوژیک هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
 • خمینه های سه بعدی نظریه گره [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 39-65]
 • خمینه مختلط دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 63-86]
 • خمینه تحلیلی مختلط تحلیل مختصر آثار هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 1-21]
 • خمینه ریمانی حدس آنتروپی مینیمال [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 1-12]
 • خمینۀ ریمانی مروری بر عمل های با نقص همگنی یک [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 79-98]
 • خمیدگی اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 85-93]
 • خمیدگی هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 57-78]
 • خمیدگی ریچی جنبه های هندسی آنالیز تصادفی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 3-35]
 • خمهای بیضوی مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 61-73]
 • خمهای جبری معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات» [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 71-83]

د

 • دکتری رمزهای موفقیت در تحصیلات تکمیلی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 3-32]
 • دیفرانسیل تابع دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 17-30]
 • دیدگاه انسانگرایی تفکر مستقل [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 55-60]
 • دوگانی چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]
 • دوگانی گلفاند کل و جزء در یاضیات [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 1-11]
 • دوگانی استون کل و جزء در یاضیات [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 1-11]
 • دور اشتفان عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 115-133]
 • دور تحلیلی دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 63-86]
 • دور حدی 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 33-47]
 • دورنیابی گویا درونیابی هموگرافیک [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 11-22]
 • دوره های تحصیلات تکمیلی دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 31-53]
 • دورۀ تناوب عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 115-133]
 • دوست دارم ریاضیدان باشم دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 1-17]
 • دایرۀ زمانی خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 97-113]
 • دانلد گیلیز نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 67-86]
 • دانش محتوایی آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 135-157]
 • دانش برای تدریس ریاضی آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 135-157]
 • دانشگاه های آمریکا پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 1-11]
 • دانشگاه شیراز با کاروان حله [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 1-16]
 • دانشگاه صنعتی شریف مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 157-167]
 • دامنه های نوتری قضیه گلدی [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 1-14]
 • دامنۀ ایدآل اصلی دامنه های ایدآل اصلی تقریباً اقلیدسی هستند [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 57-60]
 • دامنۀ اقلیدسی دامنه های ایدآل اصلی تقریباً اقلیدسی هستند [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 57-60]
 • داده های آماری فریب و ریاکاری با داده ها: کلاهبرداری در علوم [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 1-7]
 • داده های عینی معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار» [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 55-62]
 • داده های غیرواقعی معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار» [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 55-62]
 • دارالفنون سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 53-65]
 • درک ابزاری روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 147-156]
 • درک ارتباطی روانشناسی پارادکس های ریاضی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 147-156]
 • درون جبری(نسی) درون جبری(نسبی) در فضاهای برداری [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 55-71]
 • درونی سازی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • درونیابی درونیابی هموگرافیک [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 11-22]
 • درونیابی شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 89-102]
 • درونیابی لاگرانژ شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 89-102]
 • درخت مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 65-86]
 • درخت دودویی اعداد کاتالان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 57-72]
 • درخت ریشه دار مروری بر کتاب self-similar groups [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 59-68]
 • درختهای ریشه دار منتظم مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 65-86]
 • درستنمایی ماکسیمم استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]
 • دستگاه کامل مانده ها مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 25-40]
 • دستگاه های دینامیکی آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 143-160]
 • دستگاه معادلات دیفرانسیل ماتریس نمایی در فیزیک [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 57-66]
 • دستگاه معادلات دیوفانتی الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 1-25]
 • دستگاه دینامیکی نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 59-78]
 • دستگاه ذرات همرزلی طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 1-34]
 • دستگاههای اصل موضوعی زندگی نامه گودل [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 119-124]
 • دستگاههای دینامیکی نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]
 • دستگاههای دینامیکی تعویض ناپذیر تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 11-20]
 • دستگاههای عدد نویسی کسرهای مصری [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 1-38]
 • دستور تعویضمتغیر حجم گوی های واحد تعمیم یافته [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 91-98]

ذ

 • ذهن آفریننده نظریه ذهن آفریننده براوئر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 3-12]

ر

 • ریموند اسمولیان دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 141-146]
 • ریمان - انتگرال پذیری کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 65-79]
 • ریاضی و رمانتیسم با ذزه تا بینهایتِ مهر اثر مجید میرزا وزیری [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 49-56]
 • ریاضی واقعیت مدار تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 89-102]
 • ریاضی مدرسه ای نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 21-33]
 • ریاضیات کاربردی آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]
 • ریاضیات مدرسه ای از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]
 • ریاضیات مصری کسرهای مصری [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 1-38]
 • ریاضیات آزمایشگاهی بدرود بورباکی، تغییر دیدمان در ریاضیات [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 53-56]
 • ریاضیات دوره اسلامی ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 35-47]
 • ریاضیات دانشگاهی نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 91-106]
 • ریاضیات دبیرستانی سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 67-88]
 • ریاضیات دبیرستانی یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 103-111]
 • ریاضیات در فرانسه مصاحبه با هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 23-36]
 • ریاضیات در ایران مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 157-167]
 • ریاضیات شهودگرایانه نظریه ذهن آفریننده براوئر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 3-12]
 • ریاضیدان متعصب فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]
 • ریاضیدانان لهستان آغاز توپولوژی در لهستان [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 93-108]
 • ریختار رسته هندسه های تصویری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 1-15]
 • ریشه یابی چندجمله ای ها شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 89-102]
 • رویکرد تجربی به ریاضیات فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 51-60]
 • روانشناسی آموزشی از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 9-51]
 • روش وردشی تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 1-22]
 • روش نیوتن چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]
 • روش های از نوع فیلون سه روایت از نوسان شدید [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 109-124]
 • روش های زیرفضای کریلوف سه روایت از نوسان شدید [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 109-124]
 • روش مونت کارلو رتبه بندی رأس‌های گراف [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 129-147]
 • روش مارپیچی چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • روش اصل موضوعی مروری بر نظریه اثبات [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 55-71]
 • روش تابلوها مروری بر نظریه اثبات [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 55-71]
 • روش حذفی گاوس آنالیز عددی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 17-39]
 • روش سیمپلکس آشنایی با برنامه ریزی روی مخروط های درجه دوم [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 27-38]
 • روش سیمپلکس جورج دانتزیگ [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 1-6]
 • رنگ آمیزی کاشی کاری ها کاشی کاری [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 81-107]
 • رنگامیزی تعمیم یافته کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 1-14]
 • رمزنگاری آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 117-142]
 • رمزنگاری کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]
 • رابطه گاوس محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 209-224]
 • رابطۀ فیثاغورس رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 99-105]
 • رادیکال جیکوبسن بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 39-52]
 • رده بندی تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]
 • رده بندی گروهها سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 135-145]
 • رده تقارن تانسوری رده های تقارن تانسوری [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 49-64]
 • رستۀ بِر پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 35-66]
 • رشد آموزش ریاضی یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی» [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 117-124]
 • رشد جبرها بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 39-52]

ز

 • زیبایی در ریاضیات امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 1-36]
 • زیبایی شناسی ریاضی ریاضیات: علم و هنر [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 15-33]
 • زیرفضاهای ناوردا معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 41-75]
 • زیرگروه نرمال درباره زیرگروههایی با شاخص اول [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 39-42]
 • زیرگروه ماکسیمال حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 61-64]
 • زیرگروه محض دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 21-27]
 • زیرگروه دوری درباره زیرگروههایی با شاخص اول [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 39-42]
 • زیردنباله صعودی طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 1-34]
 • زنجانی قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 45-52]
 • زندگی‌نامه ریاضیدانان نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 1-5]
 • زندگینامه ملوین هنریکسن [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 79-81]
 • زندگینامه دکتر حیدر رجوی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 55-65]
 • زمان موضعی جنبه های حرکت براونی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 175-180]
 • زبان شبه طبیعی اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 99-117]

ژ

 • ژنتیک جمعیت آنالیز یک مدل ریاضی برای ژنتیک جمعیت [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 31-44]
 • ژئودزیک مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 65-86]

س

 • سیکل حدی روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 75-89]
 • سیمون وی نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان» [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 169-179]
 • سیاوش شهشهانی مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 157-167]
 • سیر تاریخی تحول برنامۀ ریاضی متوسطه سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 53-65]
 • سیستم گنسنی اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 99-117]
 • سیستم های استنتاجی مروری بر نظریه اثبات [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 55-71]
 • سیستم های توزیع شده رتبه بندی رأس‌های گراف [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 129-147]
 • سیستمهای دینامیکی حدس آنتروپی مینیمال [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 1-12]
 • سلول عصبی بررسی دینامیکی سلول عصبی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 73-96]
 • سند برنامۀ درسی ملی روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 41-60]
 • سه تایی فیثاغورسی وارون رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 99-105]
 • سه تایی فیثاغورسی اولیه رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 99-105]
 • سهام استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • سمینار ریاضی نقش انگیزه های تحقیق در آموزش ریاضی [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 37-47]
 • سال جهانی ریاضیات با ذزه تا بینهایتِ مهر اثر مجید میرزا وزیری [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 49-56]
 • ساختپذیری جدال [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 33-44]
 • ساختار گرایی ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 37-50]
 • ساختار عدسی شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • ساختارهای هموار هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
 • سبدمالی استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • سخنرانی ریاضی ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 33-39]
 • سرگرمی های ریاضی کاشی کاری [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 81-107]
 • سری فوریه نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • سری فوریه میراث فوریه [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 29-41]
 • سری نامتناهی مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 165-173]
 • سری همساز متناوب برهانی مقدماتی برای فرمول گرگوری- منگولی - مرکاتور [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 33-37]
 • سری های فوریه مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • سری موجکی موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • سری مثلثاتی در پاییز اتفاق می افتد [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 67-83]
 • سری مثلثاتی میراث فوریه [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 29-41]
 • سری بسنده مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 165-173]
 • سری تیلور از سری های تیلور تا حرکت براونی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 67-83]
 • سری توانی صوری برهانی برای قضیه کیلی - همیلتن [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 61-62]
 • سریهای فوریه مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 16-46]
 • سریهای فوریه استفان باناخ [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 67-74]
 • سریهای فوریه انتگرال از ارشمیدس تا لبگ [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 13-35]
 • سریهای نامتناهی تکنیک تبدیل لاپلاس برای محاسبه سریهای نامتناهی [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 107-111]
 • سریهای مثلثاتی نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 77-86]
 • سرشت گروههای متناهی رده های تقارن تانسوری [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 49-64]
 • سرشتنمایی بیضی قضیه پروانه [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 27-46]
 • سرطان استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]
 • سطح میدان مروری بر فرم های فیستر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 99-115]

ش

 • شکفتن بررسی دینامیکی سلول عصبی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 73-96]
 • شکاف دوگانی برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 35-55]
 • شیوه های فهمیدن دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • شیوه های تفکر دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • شهودگرایی جدال [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 33-44]
 • شهودگرایی فلسفه ریاضی کانت [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 37-48]
 • شهودگرایی سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 7-27]
 • شهودگرایی چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 1-13]
 • شمای کریپکی نظریه ذهن آفریننده براوئر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 3-12]
 • شاخص پایداری توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 161-177]
 • شاخص دوری نظریه شمارشی پولیا [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 53-71]
 • شاخص زیرگروه درباره زیرگروههایی با شاخص اول [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 39-42]
 • شار ریچی شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 53-74]
 • شار ریچی اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 85-93]
 • شار ریچی هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 57-78]
 • شبکه اتصال گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 61-91]
 • شبکه علمی رمزهای موفقیت در تحصیلات تکمیلی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 3-32]
 • شبکه صحیح آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]
 • شبه دوری کوبایاشی دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 39-55]
 • شبه دوری برگمن دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 39-55]
 • شرایط مرزی ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 67-87]
 • شرط تقریباً اقلیدسی دامنه های ایدآل اصلی تقریباً اقلیدسی هستند [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 57-60]

ص

 • صفر منزوی برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • صفر- مجموعه آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]
 • صفرهای هیلبرت بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]
 • صورتگرایی جدال [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 33-44]
 • صورتگرایی فلسفه ریاضی کانت [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 37-48]
 • صورتگرایی سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 7-27]
 • صورتگرایی چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 1-13]
 • صدق و کذب دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 141-146]

ط

 • طیف نگاهی نو به قضیۀ پرون-فروبنیوس [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 1-10]
 • طرح و الگو چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]

ع

 • علوم تجربی ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 61-75]
 • علم داده‌ها علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 13-32]
 • علمی طرح و حل مسئله [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 181-182]
 • عنصر گروتندیک دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 63-86]
 • عمل گروه نظریه شمارشی پولیا [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 53-71]
 • عمل گروه لی بر یک خمینه مروری بر عمل های با نقص همگنی یک [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 79-98]
 • عملگر یکنوای ماکسیمال الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟ [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 41-58]
 • عملگر توپلیتز مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 1-10]
 • عملگر حلال الگوریتم نقطه پروکسیمال چیست؟ [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 41-58]
 • عملگر شیفت دو طرفه مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 1-10]
 • عملگرهای یکنوا روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 23-45]
 • عملگرهای خودالحاقی نامساوی میانگین های حسابی - هندسی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 1-14]
 • عملگرهای خطی مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • عمرخیام قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 45-52]
 • عام بودنِ توپولوژیکی پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 35-66]
 • عامل فیلترکننده شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • عدم قطعیت نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 181-208]
 • عدد فازی آشنایی با حساب اعداد فازی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 49-62]
 • عدد اول آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 7-24]
 • عضو منظم قضیه گلدی [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 1-14]
 • عضو مرتبۀ ٢ برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 125-130]
 • عضو اول اعداد اول در حلقه اعداد صحیح گاوسی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 45-54]

ف

 • فیزیک کوانتوم نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 181-208]
 • فیزیک نظری نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]
 • فیزیک آماری تحول شرام - لونر [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 7-20]
 • فیشر گفتگو با برادلی افرون [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 37-56]
 • فلسفه لاکاتوش فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 51-60]
 • فلسفه احتمال نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 67-86]
 • فلسفه ریاضی فلسفه ریاضی کانت [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 37-48]
 • فلسفه ریاضی زندگی نامه گودل [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 119-124]
 • فلسفه ریاضی تفکر مستقل [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 55-60]
 • فلسفه ریاضی ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 1-13]
 • فلسفه ریاضی ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 37-48]
 • فلسفه ریاضی ترک ریاضیات به قصد فلسفه [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 17-30]
 • فلسفه ریاضی نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 1-5]
 • فلسفۀ ریاضی سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 7-27]
 • فلسفۀ ریاضی افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 1-15]
 • فلسفۀ ریاضی چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 1-13]
 • فلسفۀ ریاضی ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 37-50]
 • فلسفۀ ریاضی ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 61-75]
 • فلسفۀ ریاضیات معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 103-120]
 • فرم فیستر مروری بر فرم های فیستر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 99-115]
 • فرم مربعی مروری بر فرم های فیستر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 99-115]
 • فرم دوخطی مروری بر فرم های فیستر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 99-115]
 • فرمول ایتو جنبه های هندسی آنالیز تصادفی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 3-35]
 • فرمول ایتو نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 61-66]
 • فرمول انتگرال کشی برهانهایی ساده برای قضیه اساسی جبر به کمک آنالیز مختلط و حسابان پیشرفته [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 15-17]
 • فرمول انتگرال گیری گاوس شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 89-102]
 • فرمهای پیمانه ای جمع و شمارش: حساب افرازها [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 39-54]
 • فرآیند پواسن فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 7-32]
 • فرآیند پایدار توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 161-177]
 • فرآیند لوی فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 7-32]
 • فرآیند مارکف تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970 [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 17-38]
 • فرآیند مارکف حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 1-20]
 • فرآیند مارکف جنبه های حرکت براونی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 175-180]
 • فرآیند تصادفی فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 7-32]
 • فرآیندهای تصادفی دوب آنالیزدان تمام عیار [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 71-89]
 • فرآیندهای تصادفی نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 61-66]
 • فرآیندهای تصادفی معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]
 • فرآیندهای تصادفی روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]
 • فرآیندهای تصادفی مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 49-69]
 • فرآیندهای زیرجمعی مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 49-69]
 • فرایند بسل مربعی جنبه های حرکت براونی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 175-180]
 • فرایند تصادفی نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 77-86]
 • فرایندهای لوی پل لوی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 87-89]
 • فرضیۀ فازی مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]
 • فشرده سازی تصاویر موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • فضا-زمان سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 63-70]
 • فضای سوبولف آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 13-34]
 • فضای نرمدار بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 99-115]
 • فضای نرمدار فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 107-123]
 • فضای هیلبرت موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • فضای هیلبرت نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]
 • فضای هیلبرت نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]
 • فضای هاردی نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]
 • فضای اقلیدسی حجم گوی های واحد تعمیم یافته [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 91-98]
 • فضای احتمال فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 7-32]
 • فضای برگمن نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]
 • فضای تیخونوف آشنایی با حلقه های توابع پیوسته [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 15-50]
 • فضای توپولوژیک رویکردهایی به مساله تعداد توپولوژی ها روی یک مجموعه متناهی از منظر مشبکه [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 15-36]
 • فضای توپولوژیک پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 51-91]
 • فضای توابع حقیقی پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 35-66]
 • فضای تصویری قضیۀ بزو [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 125-140]
 • فضای ضرب داخلی دیدار با مساله [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 87-99]
 • فضای ضرب داخلی تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 121-130]
 • فضای ضرب داخلی بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 99-115]
 • فضای ضرب داخلی فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 107-123]
 • فضاها و گروههای میانگین دار انتخاب اجتماعی و توپولوژی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 21-29]
 • فضاهای کوانتمی فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 27-39]
 • فضاهای نرمدار اکیداً محدب فضاهای ضرب داخلی: از اتحاد متوازی‌الاضلاع تا سه‌گانۀ جیمز [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 107-123]
 • فضاهای هیلبرت مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • فضاهای باناخ مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • فضاهای برداری درون جبری(نسبی) در فضاهای برداری [دوره 32، شماره 53، 1392، صفحه 55-71]

ق

 • قیدهای حجم دوز استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 41-75]
 • قواعد دستوری چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • قالیچه شرپینسکی آغاز توپولوژی در لهستان [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 93-108]
 • قانون گرانش عمومی سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 63-70]
 • قانون اعداد بزرگ روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]
 • قانون تقابل مربعی اعداد اول در حلقه اعداد صحیح گاوسی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 45-54]
 • قاعده لایب نیتز برهانهایی ساده برای قضیه اساسی جبر به کمک آنالیز مختلط و حسابان پیشرفته [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 15-17]
 • قدم زدن تصادفی تحول شرام - لونر [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 7-20]
 • قدم زدن تصادفی روی گروهها معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]
 • قرص واحد مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 81-98]
 • قضیه فضافرم هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 57-78]
 • قضیه کیلی - همیلتون ماتریس نمایی در فیزیک [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 57-66]
 • قضیه کیلی - همیلتن برهانی برای قضیه کیلی - همیلتن [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 61-62]
 • قضیه پیوستگی کلموگروف حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 1-20]
 • قضیه پرون-فروبنیوس نگاهی نو به قضیۀ پرون-فروبنیوس [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 1-10]
 • قضیه پروانه قضیه پروانه [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 27-46]
 • قضیه وحدت بخشی هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 57-78]
 • قضیه نقطه ثابت استفان باناخ [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 67-74]
 • قضیه نقطه ثابت براوئر بورسوک-اولام نقطه ثابت براوئر را نتیجه میدهد: یک ساختار مستقیم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 59-66]
 • قضیه ناتمامیت زندگی نامه گودل [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 119-124]
 • قضیه ناتمامیت گودل مروری بر نظریه اثبات [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 55-71]
 • قضیه های همگرایی سری فوریه میراث فوریه [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 29-41]
 • قضیه هاینه-برل پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 51-91]
 • قضیه مورلی اثبات جدیدی از قضیه مورلی [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 43-52]
 • قضیه مقدار میانی کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 65-79]
 • قضیه منلائوس قضیه پروانه [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 27-46]
 • قضیه آبل برهانی مقدماتی برای فرمول گرگوری- منگولی - مرکاتور [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 33-37]
 • قضیه ارگودیک مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 49-69]
 • قضیه اساسی جبر برهانهایی ساده برای قضیه اساسی جبر به کمک آنالیز مختلط و حسابان پیشرفته [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 15-17]
 • قضیه اساسی جبر برهان دیگری برای قضیه اساسی جبر [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 63-65]
 • قضیه اساسی حسابان نظریه های انتگرال گیری دانژوا، پرون و هنستاک - کورزویل روی خط حقیقی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 19-35]
 • قضیه اساسی حسابان انتگرال از ارشمیدس تا لبگ [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 13-35]
 • قضیه اصلی حساب قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 47-59]
 • قضیه بورسوک-اولام بورسوک-اولام نقطه ثابت براوئر را نتیجه میدهد: یک ساختار مستقیم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 59-66]
 • قضیه باناخ- تارسکی در بهار اتفاق می افتد [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 39-55]
 • قضیه برودر - مینتی آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 13-34]
 • قضیه تثلیثگر مورلی ریاضیدانی مقدماتی-اندیش [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 33-39]
 • قضیه حد مرکزی طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 1-34]
 • قضیه دوجمله ای قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 45-52]
 • قضیه رل برهانی ساده از قضیه رل برای هیات های متناهی [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 35-38]
 • قضیه شمارشی پولیا نظریه شمارشی پولیا [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 53-71]
 • قضیۀ فروبنیوس قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 173-184]
 • قضیۀ کاکوتانی روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 149-165]
 • قضیۀ کرانداری یکنواخت پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 35-66]
 • قضیۀ گودل چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 1-13]
 • قضیۀ یکتایی کانتور میراث فوریه [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 29-41]
 • قضیۀ نقطۀ ثابت براوئر روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 149-165]
 • قضیۀ ناتمامیت راسل و گودل [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 57-77]
 • قضیۀ مورلی امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 1-36]
 • قضیۀ مقدار میانی تابعی که روی هر بازه پوشا است [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 147-149]
 • قضیۀ بولتسانو-وایرشتراس پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 51-91]
 • قضیۀ برنساید برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 125-130]
 • قضیۀ بزو قضیۀ بزو [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 125-140]
 • قضیۀ سیلو قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 173-184]
 • قضیۀ سه دایرۀ جانسون امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 1-36]
 • قضیۀ شارکوفسکی عکس قضیۀ شارکوفسکی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 115-133]
 • قضایای همگرایی مارتینگل دوب آنالیزدان تمام عیار [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 71-89]
 • قضایای دوگانی چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟ [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 41-54]
 • قطب و قطبی قضیه پروانه [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 27-46]

ک

 • کیهان شناسی سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 63-70]
 • کورت گودل راسل و گودل [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 57-77]
 • کل کل و جزء در یاضیات [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 1-11]
 • کل- جزء کل و جزء در یاضیات [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 1-11]
 • کلگرایی فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 51-60]
 • کلاف تفریق دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 63-86]
 • کنکور هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • کنونه نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 181-208]
 • کنش گروه مروری بر کتاب self-similar groups [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 59-68]
 • کهاد گرافها حل حدسیۀ روتا [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 63-79]
 • کمترین مربعات متناوب با قید نامنفی تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]
 • کانت فلسفه ریاضی کانت [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 37-48]
 • کاهش بعد تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 71-90]
 • کارل پوپر نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 67-86]
 • کاربردپذیری ریاضی ریاضیات: علم و هنر [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 15-33]
 • کارشناسی ارشد رمزهای موفقیت در تحصیلات تکمیلی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 3-32]
 • کارشناسی ریاضی نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 91-106]
 • کاستی؛ جمع نسبیتی؛ مدل بلترامی - کلاین؛ کاستی مثلث؛ مساحت و محیط دایره مساحت و کاستی در مدل بلترامی- کلاین [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 37-52]
 • کاشی کاری کاشی کاری [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 81-107]
 • کتاب های درسی ریاضی ایران روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 41-60]
 • کتاب درسی ریاضی سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 53-65]
 • کتاب درسی ریاضی؛ تاریخ ریاضی دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 79-100]
 • کد همینگ کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]
 • کد تکراری کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]
 • کرانداری یکنواخت استفان باناخ [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 67-74]
 • کرجی قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 45-52]
 • کسرهای مصری کسرهای مصری [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 1-38]
 • کشیدگی مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 119-141]

گ

 • گوگنهایم می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 1-6]
 • گوی واحد تعمیم یافته حجم گوی های واحد تعمیم یافته [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 91-98]
 • گام برداریِ تصادفی رتبه بندی رأس‌های گراف [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 129-147]
 • گذر از دیوار هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • گرگوری برهانی مقدماتی برای فرمول گرگوری- منگولی - مرکاتور [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 33-37]
 • گریگوری پرلمان اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 85-93]
 • گروه دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 21-27]
 • گروه صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 123-142]
 • گروه کواترنیون تعمیم یافته برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 125-130]
 • گروه توپولوژیک مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 16-46]
 • گروه خودریختی ها مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 65-86]
 • گروه خودسانی مروری بر کتاب self-similar groups [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 59-68]
 • گروه دوری برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 125-130]
 • گروه ساده صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 123-142]
 • گروههای کوانتمی فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 7-32]
 • گروههای یکریخت دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 21-27]
 • گروههای لی ریاضیات قرن بیستم [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 49-69]
 • گروههای لی پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 49-63]
 • گروههای نامتناهی دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 21-27]
 • گروههای هموتوپی انتخاب اجتماعی و توپولوژی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 21-29]
 • گروههای متناهی پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 49-63]
 • گروههای متناهی شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 1-10]
 • گروههای متناهی سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 135-145]
 • گروههای ساده سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 135-145]
 • گروههای غیرآبلی شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 1-10]
 • گره نظریه گره [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 39-65]
 • گراف مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 65-86]
 • گراف کاربرد برچسب گذاری دلپذیر [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 53-66]
 • گراف گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 61-91]
 • گراف کیلی گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 61-91]
 • گراف یال-ترایا گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 61-91]
 • گراف دلپذیر کاربرد برچسب گذاری دلپذیر [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 53-66]
 • گرافهای هم انرژی گرافهای هم انرژی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 41-50]
 • گرافهای متناهی گرافهای هم انرژی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 41-50]
 • گرافهای شرایر مروری بر کتاب self-similar groups [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 59-68]
 • گزاره های ریاضی چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]

ل

 • لگاریتم گسسته آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 117-142]
 • لم فارکاش چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟ [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 41-54]
 • لم نیمن-پیرسن مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 43-70]
 • لم ایتو درآمدی بر ریاضیات مالی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 7-40]

م

 • مکانیک آماری نظریه گره [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 39-65]
 • مکتب براوئر جدال [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 33-44]
 • می‌خواهم ریاضیدان باشم می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 1-6]
 • میانگین پذیری مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 16-46]
 • میانگین وزنی و توانی حسابی - هندسی نامساوی میانگین های حسابی - هندسی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 1-14]
 • میانگین هندسی نامساوی میانگین های حسابی - هندسی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 1-14]
 • میانگین توافقی نامساوی میانگین های حسابی - هندسی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 1-14]
 • میانگین حسابی نامساوی میانگین های حسابی - هندسی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 1-14]
 • میانجی کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]
 • میدان برداری تحلیلی 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 33-47]
 • موازنه نش استراتزی مناقشه در نظریه بازیها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 47-62]
 • موازنه اصلی استراتزی مناقشه در نظریه بازیها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 47-62]
 • موجک موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • موجکها معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 41-75]
 • مقاله رمزهای موفقیت در تحصیلات تکمیلی [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 3-32]
 • مقاله شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • مقاله نویسی تحقیق و نوشتن مقاله [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 57-60]
 • مقاله توصیفی نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 1-5]
 • مقاله تاثیرگذار شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • مقالات ریاضی فارسی یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی» [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 117-124]
 • مقادیر ویژه گرافهای هم انرژی [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 41-50]
 • مقادیر ویژه ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 67-87]
 • مقدار ویژۀ پرون تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 125-140]
 • مقدار تکین مسائل وارون [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 1-16]
 • مقسوم علیه صفر حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 61-64]
 • ملوین هنریکسن ملوین هنریکسن [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 79-81]
 • منگولی برهانی مقدماتی برای فرمول گرگوری- منگولی - مرکاتور [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 33-37]
 • منطق فازی سیمای منطق فازی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 73-92]
 • منطق کلاسک منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 13-31]
 • منطق کلاسیک مروری بر نظریه اثبات [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 55-71]
 • منطق گرایی فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 51-60]
 • منطق گرایی ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 37-48]
 • منطق گرایی سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 7-27]
 • منطق گرایی چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 1-13]
 • منطق قدیم واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 37-59]
 • منطق چند ارزشی سیمای منطق فازی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 73-92]
 • منطق چندارزشی منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 13-31]
 • منطق نمادی ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]
 • منطق موجه منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 13-31]
 • منطق موجه اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 99-117]
 • منطق مثبت منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 13-31]
 • منطق محمولات سیمای منطق فازی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 73-92]
 • منطق محمولات مرتبه اول حساب مرتبه اول پئانو و زیرنظریه های آن همراه با چند مساله مرتبط در نظریه پیچیدگی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 33-54]
 • منطق مرتبه اول در بهار اتفاق می افتد [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 39-55]
 • منطق اکتشاف ریاضی فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 51-60]
 • منطق اکتشاف ریاضی ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 1-13]
 • منطق ارسطویی ترک ریاضیات به قصد فلسفه [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 17-30]
 • منطق استلزامی منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 13-31]
 • منطق جبری منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 13-31]
 • منطق جدید واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 37-59]
 • منطق ریاضی جدال [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 33-44]
 • منطق ریاضی دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 141-146]
 • منظم سازی معادلات پاره ای مسائل وارون [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 1-16]
 • منظم سازی تیخنف شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • مهاد و کهاد نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 91-106]
 • مهتری مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • مهتری تعمیم یافته مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • مانستگی معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 53-66]
 • ماتریس وار نمایش پذیر حل حدسیۀ روتا [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 63-79]
 • ماتریس نمایی ماتریس نمایی در فیزیک [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 57-66]
 • ماتریس نمایی برهان دیگری برای قضیه اساسی جبر [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 63-65]
 • ماتریس نامنفی نگاهی نو به قضیۀ پرون-فروبنیوس [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 1-10]
 • ماتریس های نامنفی تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 125-140]
 • ماتریس های تصادفی مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 49-69]
 • ماتریس الحاقی برهانی برای قضیه کیلی - همیلتن [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 61-62]
 • ماتریس تک - مدولی الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 1-25]
 • ماتریس تجزیه ناپذیر نگاهی نو به قضیۀ پرون-فروبنیوس [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 1-10]
 • ماتریس تصادفی مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • ماتریس تصادفی نگاهی نو به قضیۀ پرون-فروبنیوس [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 1-10]
 • ماتریس تصادفی تعمیم یافته مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • ماتریس‌وار حل حدسیۀ روتا [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 63-79]
 • ماتریسهای متعامد شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • ماتریسهای توپلیتز شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • مارتینگل استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • مارتینگل تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970 [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 17-38]
 • مارتینگل حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 1-20]
 • مارتینگل ها دوب آنالیزدان تمام عیار [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 71-89]
 • مارشال استون بزرگان ریاضیات آمریکا از سال 1890 تا سال 1950 [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 17-61]
 • مارشال استون دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 1-11]
 • مبانی ریاضی بدرود بورباکی، تغییر دیدمان در ریاضیات [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 53-56]
 • مبانی ریاضی ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 37-48]
 • متریک ناوردا دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 39-55]
 • متریک اینشتینی هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • متریک ریمانی هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • متریک ریمانی دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 39-55]
 • متعامدسازی گرام-اشمیت آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 31-42]
 • متغیر تصادفی نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]
 • متغیرهای تصادفی وابسته نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 1-6]
 • مثلث پاسکال اعداد کاتالان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 57-72]
 • مثلث بندی اعداد کاتالان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 57-72]
 • مجله پژوهشی فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]
 • مجلات پژوهشی نقش انگیزه های تحقیق در آموزش ریاضی [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 37-47]
 • مجلات ریاضی فارسی یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی» [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 117-124]
 • مجلات علمی شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • مجلات علمی تحقیق و نوشتن مقاله [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 57-60]
 • مجموع انتخابی مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 165-173]
 • مجموع ریمانی برهانی مقدماتی برای فرمول گرگوری- منگولی - مرکاتور [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 33-37]
 • مجموعه فازی آشنایی با حساب اعداد فازی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 49-62]
 • مجموعه کلا مرتب بیانهایی از استقرا [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 23-32]
 • مجموعه کانتور در پاییز اتفاق می افتد [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 67-83]
 • مجموعه های فازی سیمای منطق فازی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 73-92]
 • مجموعه های هیچ جا چگال مجموعه های متخلخل و پدیده های ابرعام در آنالیز ریاضی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 59-80]
 • مجموعه های متخلخل مجموعه های متخلخل و پدیده های ابرعام در آنالیز ریاضی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 59-80]
 • مجموعه های مستقل حل حدسیۀ روتا [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 63-79]
 • مجموعه محدب دیدار با مساله [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 87-99]
 • مجموعه مطلوب مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 25-40]
 • مجموعه اعداد حقیقی نااستاندارد آنالیز غیراستاندارد [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 93-99]
 • مجموعه جزئا مرتب بیانهایی از استقرا [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 23-32]
 • مجموعه رسته اول در پاییز اتفاق می افتد [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 67-83]
 • مجموعۀ کانتور مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 165-173]
 • مجموعۀ گاما-باز توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟ [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 109-127]
 • مجموعۀ میو-باز توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟ [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 109-127]
 • مجموعۀ باز پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 51-91]
 • مجموعۀ بتا-باز توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟ [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 109-127]
 • مجموعۀ بسته پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 51-91]
 • محمدقاسم وحیدی اصل معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 103-120]
 • مخروط درجه دوم آشنایی با برنامه ریزی روی مخروط های درجه دوم [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 27-38]
 • مدیریت پویایی گروه راهنمای ریاضیدانان در هدایت موفقیت آمیزِ دانشجویان کارشناسی در امر پژوهش [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 77-95]
 • مدول انژکتیو به یاد جان دانس [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 51-58]
 • مدل های نااستاندار PA حساب مرتبه اول پئانو و زیرنظریه های آن همراه با چند مساله مرتبط در نظریه پیچیدگی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 33-54]
 • مدل های میکروسکوپی تحول شرام - لونر [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 7-20]
 • مدل مکان- مقیاس استنباطهای شرطی: چرا، چه موقع و چگونه؟ [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 23-38]
 • مدل مالی درآمدی بر ریاضیات مالی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 7-40]
 • مدل انتگرال پذیر نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]
 • مدل بلترامی - کلاین ساختار جبری جمع در نظریه نسبیت [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 1-22]
 • مدرسه اسکندریه کسرهای مصری [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 1-38]
 • مرکاتور برهانی مقدماتی برای فرمول گرگوری- منگولی - مرکاتور [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 33-37]
 • مرکز تحقیقات ریاضی و فیزیک نظری مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 157-167]
 • مرکزساز شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 1-10]
 • مرکزساز صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 123-142]
 • مربع تبانیات واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 37-59]
 • مسئله ریاضی طرح و حل مسئله [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 181-182]
 • مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 125-140]
 • مسئلۀ مقدار مرزی ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 67-87]
 • مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • مساله شما و تحقیق [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 81-90]
 • مساله دیدار با مساله [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 69-82]
 • مساله هفده شتر تعمیم مساله هفده شتر و حل کارای رده ای از مسائل برنامه ریزی صحیح [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 1-15]
 • مساله تمبرهای پستی مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 25-40]
 • مساله جورچینی کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 1-14]
 • مساله دیریشله روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]
 • مساله دوگانی آشنایی با برنامه ریزی روی مخروط های درجه دوم [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 27-38]
 • مساله زندانی استراتزی مناقشه در نظریه بازیها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 47-62]
 • مساله شانزدهم هیلبرت روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 75-89]
 • مساله شانزدهم هیلبرت 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 33-47]
 • مساله شانزدهم هیلبرت ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 31-44]
 • مسائل طرح و حل مسئله [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 181-182]
 • مسائل خوش رفتار مسائل وارون [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 1-16]
 • مسائل ریاضیات برای قرن بیست و یکم ریاضیات:مرزها و درونماها [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 67-69]
 • مساحت انتگرال از ارشمیدس تا لبگ [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 13-35]
 • مشبکه رسته هندسه های تصویری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 1-15]
 • مشبکه رویکردهایی به مساله تعداد توپولوژی ها روی یک مجموعه متناهی از منظر مشبکه [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 15-36]
 • مشبکه زیرمدولها به یاد جان دانس [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 51-58]
 • مشتق انتگرال از ارشمیدس تا لبگ [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 13-35]
 • مشتق تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 77-121]
 • مطالعۀ تیمز هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 13-35]
 • معیارهای مرکزیت رتبه بندی رأس‌های گراف [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 129-147]
 • معناشناسی ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]
 • معماهای ریاضی دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 141-146]
 • معادله پخش آنالیز یک مدل ریاضی برای ژنتیک جمعیت [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 31-44]
 • معادله تحولی خمیدگی هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 57-78]
 • معادله دیفرانسیل پاره ای آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 13-34]
 • معادله دیفرانسیل تصادفی استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون [دوره 29، شماره 44، 1389]
 • معادلۀ دیفرانسیل نوسانی واداشته سه روایت از نوسان شدید [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 109-124]
 • معادلۀ شرودینگر سه روایت از نوسان شدید [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 109-124]
 • معادلات چندجمله ای بوخبرگر و پایه های گروبنر [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 55-80]
 • معادلات ناویر- استوکس معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]
 • معادلات اویلر-لاگرانژ تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 1-22]
 • معادلات انتگرالی موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • معادلات جبری ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی [دوره 18، شماره 22، 1378، صفحه 35-47]
 • معادلات دیفرانسیل تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 89-102]
 • معادلات دیفرانسیل پاره ای هدیه ای به وارن امبروز [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 71-75]
 • معادلات دیفرانسیل پاره ای مسائل وارون [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 1-16]
 • معادلات دیفرانسیل پاره ای مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • معادلات دیفرانسیل تأخیری تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 35-57]
 • معادلات دیفرانسیل تأخیری آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 143-160]
 • معادلات دیفرانسیل تصادفی جنبه های هندسی آنالیز تصادفی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 3-35]
 • معادلات دیفرانسیل عادی تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 35-57]
 • معادلات دیفرانسیل غیرخطی ریاضیات قرن بیستم [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 49-69]
 • معادلات دیفرانسیل غیرخطی معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات» [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 71-83]
 • معادلات شار گرادیان تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی [دوره 26، شماره 39، 1386، صفحه 1-22]
 • معادلات عملگری تصادفی روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 23-45]
 • معدلات انتگرالی مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • معرفت شناسی فلسفه ریاضی کانت [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 37-48]
 • مصر باستان شمارش سازندگان هرم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 53-58]

ن

 • نکات درسی کلاسی نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی» [دوره 35، شماره 59، 1395، صفحه 1-5]
 • نگهدارنده خطی مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 31-40]
 • چگالش دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • نگارش ریاضی چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نگاشت یکنوا روی فضای باناخ آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 13-34]
 • نگاشت چندمقداری روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 23-45]
 • نیمه مارتینگل تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970 [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 17-38]
 • نیاز فکورانه چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی [دوره 35، شماره 58، 1395، صفحه 113-125]
 • نیازهای فکری دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • نویز شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 59-81]
 • نویززدایی موجکها: راز شنیدن [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 19-30]
 • نوربرت وینر بزرگان ریاضیات آمریکا از سال 1890 تا سال 1950 [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 17-61]
 • نوشتن مقاله چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • نقد کتاب معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 103-120]
 • نقطه ثابت براوئر آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 13-34]
 • نقطۀ حدی مجموعه پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 51-91]
 • نقص همکنی یک مروری بر عمل های با نقص همگنی یک [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 79-98]
 • چنمله ای مولد جمع و شمارش: حساب افرازها [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 39-54]
 • چندجمله ای برهانی ساده از قضیه رل برای هیات های متناهی [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 35-38]
 • چندجمله ای چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]
 • چندجمله ای تحویل ناپذیر برهان دیگری برای قضیه اساسی جبر [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 63-65]
 • چندجمله‌ای نگاری چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 159-166]
 • چهارگانها حلقۀ چهارگانها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 23-37]
 • چهارگانهای لیپ شیتز حلقۀ چهارگانها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 23-37]
 • چهارگانهای صحیح حلقۀ چهارگانها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 23-37]
 • نمایش گروهها نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز [دوره 29، شماره 44، 1389، صفحه 29-40]
 • نمایش اقلیدسی مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 25-40]
 • نمایش حلقه ها به یاد جان دانس [دوره 31، شماره 51، 1391، صفحه 51-58]
 • نمادگذاری چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • چاپ مقاله فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]
 • ناوردای گروموف هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناوردای پرلمان هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناوردای یامابه هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • ناورداهای گره نظریه گره [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 39-65]
 • نامساوی کوشی-شوارتس بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 99-115]
 • نامساوی کاتوک حدس آنتروپی مینیمال [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 1-12]
 • نامساوی برون- مینکوفسکی نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 39-56]
 • نامساوی برنشتاین نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 1-6]
 • نامساوی توان آنتروپی نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان [دوره 30، شماره 46، 1390، صفحه 39-56]
 • چبیشف برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • نجمن ریاضی آمریکا پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 1-11]
 • نرم ترستن هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • نرخ بهره درآمدی بر ریاضیات مالی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 7-40]
 • نسبیت عام نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]
 • نسبت ناهمساز قضیه پروانه [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 27-46]
 • نشر ریاضی یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی» [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 117-124]
 • نظام آموزشی دانشگاهها دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 31-53]
 • نظریه فاجعه ترک ریاضیات به قصد فلسفه [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 17-30]
 • نظریه کی ریاضیات قرن بیستم [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 49-69]
 • نظریه کی پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 49-63]
 • نظریه کوانتم نقد کتاب «راه به سوی حقیقت» [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 57-68]
 • نظریه کوانتمی نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]
 • نظریه کنترل آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]
 • نظریه گروهها ریاضیات قرن بیستم [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 49-69]
 • نظریه پیچیدگی حساب مرتبه اول پئانو و زیرنظریه های آن همراه با چند مساله مرتبط در نظریه پیچیدگی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 33-54]
 • نظریه نسبیت نقد کتاب «راه به سوی حقیقت» [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 57-68]
 • نظریه نسبیت اینشتین سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 63-70]
 • نظریه نسبیت خاص ساختار جبری جمع در نظریه نسبیت [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 1-22]
 • نظریه هندسی معادلات دیفرانسیل 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 33-47]
 • نظریه همولوژی ریاضیات قرن بیستم [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 49-69]
 • نظریه همولوژی پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 49-63]
 • نظریه مانستگی فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 27-39]
 • نظریه مانع دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 63-86]
 • نظریه انشعاب 23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 33-47]
 • نظریه احتمال گفتگو با برادلی افرون [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 37-56]
 • نظریه احتمال دوب آنالیزدان تمام عیار [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 71-89]
 • نظریه احتمال نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو [دوره 25، شماره 36، 1385، صفحه 61-66]
 • نظریه احتمال پل لوی [دوره 24، شماره 34، 1384، صفحه 87-89]
 • نظریه احتمال روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 41-52]
 • نظریه احتمال مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 49-69]
 • نظریه احتمال نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 67-86]
 • نظریه استقرای باز حساب مرتبه اول پئانو و زیرنظریه های آن همراه با چند مساله مرتبط در نظریه پیچیدگی [دوره 24، شماره 35، 1384، صفحه 33-54]
 • نظریه بافه ها تحلیل مختصر آثار هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 1-21]
 • نظریه بازی معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 45-78]
 • نظریه بازیها استراتزی مناقشه در نظریه بازیها [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 47-62]
 • نظریه بازیها بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 7-18]
 • نظریه تکینی ترک ریاضیات به قصد فلسفه [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 17-30]
 • نظریه توابع تحلیلی معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات» [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 71-83]
 • نظریه تحلیلی اعداد معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 41-75]
 • نظریه ریسمان سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 63-70]
 • نظریه ریسمان؛ نظام آفرینش جهان نقد کتاب «راه به سوی حقیقت» [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 57-68]
 • نظریه عمومی خمینه ها معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 20، شماره 26، 1380، صفحه 53-66]
 • نظریۀ کوانتمی تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 11-20]
 • نظریۀ کدگذاری کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]
 • نظریۀ گروهها سیر تکامل نظریۀ گروه ها تا رده بندی گروه های سادۀ متناهی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 135-145]
 • نظریۀ مجموعه ها آغاز توپولوژی در لهستان [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 93-108]
 • نظریۀ اندازه می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 1-6]
 • نظریۀ اندازه نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]
 • نظریۀ احتمال نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]
 • نظریۀ احتمال ناجابه جایی نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 93-106]
 • نظریۀ ارگودیک نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 59-78]
 • نظریۀ استورم-لیوویل ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 67-87]
 • نظریۀ اصالت مسئله دو ادعای دوگان: اولی درباره یادگیری و دومی درباره تدریس (یا به عکس) (این مقاله از مجموعه مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی حذف شده است) [دوره 38، شماره 65، 1398]
 • نظریۀ بازی ها کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها [دوره 38، شماره 64، 1398، صفحه 143-157]
 • نظریۀ بازی ها کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 179-191]
 • نظریۀ بعد نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 1-34]
 • نظریۀ رادیکال ها نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 1-34]
 • نظریۀ سولیتونها نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات [دوره 19، شماره 24، 1379، صفحه 29-48]

و

 • ویتگنشتاین ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات [دوره 20، شماره 27، 1380، صفحه 37-48]
 • ویرایش متن چگونه ریاضی بنویسیم [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 43-75]
 • ویراستار فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 21-29]
 • واژگان منطقی واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 37-59]
 • واژه گزینی در ریاضیات واژگان مشترک منطق قدیم و منطق جدید و برخی از تعریف های تاریخی مفاهیم منطقی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 37-59]
 • واقع گرایی ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 37-50]
 • واریته های جبری ایدآلها، واریته های جبری و الگوریتم ها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 65-71]
 • واشر شرپینسکی آغاز توپولوژی در لهستان [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 93-108]
 • ورقۀ قرضۀ صفر کوپن درآمدی بر ریاضیات مالی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 7-40]
 • ورآنتروپی مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 119-141]
 • وصف های هم ارز ریاضیات بدون بنیادها [دوره 29، شماره 45، 1389، صفحه 3-19]

ه

 • هیات متناهی برهانی ساده از قضیه رل برای هیات های متناهی [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 35-38]
 • هندسی سازی اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی [دوره 28، شماره 43، 1388، صفحه 85-93]
 • هندسی سازی هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی [دوره 30، شماره 47، 1390، صفحه 57-78]
 • هندسه کی لری هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
 • هندسه و توپولوژی مصاحبه با هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 23-36]
 • هندسه ناجابجایی فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها [دوره 21، شماره 28، 1381، صفحه 27-39]
 • هندسه همتافته هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • هندسه هذلولوی ساختار جبری جمع در نظریه نسبیت [دوره 30، شماره 48، 1390، صفحه 1-22]
 • هندسه هذلولوی؛ مساحت مساحت و کاستی در مدل بلترامی- کلاین [دوره 32، شماره 52، 1392، صفحه 37-52]
 • هندسه اعداد مختلط اثبات جدیدی از قضیه مورلی [دوره 27، شماره 41، 1387، صفحه 43-52]
 • هندسه تصویری رسته هندسه های تصویری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 1-15]
 • هندسه جبری معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 41-75]
 • هندسه خارج قسمت رسته هندسه های تصویری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 1-15]
 • هندسه دیفرانسیل هدیه ای به وارن امبروز [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 71-75]
 • هندسه دیفرانسیل ریاضیات قرن بیستم [دوره 25، شماره 37، 1385، صفحه 49-69]
 • هندسه ریمانی هدیه ای به وارن امبروز [دوره 27، شماره 40، 1387، صفحه 71-75]
 • هندسه ریمانی جنبه های هندسی آنالیز تصادفی [دوره 26، شماره 38، 1386، صفحه 3-35]
 • هندسه ریمانی معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 41-75]
 • هندسه ریمانی هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن [دوره 31، شماره 49، 1391، صفحه 1-22]
 • هندسه سایا هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • هندسۀ هذلولوی خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی [دوره 39، شماره 66، 1399، صفحه 97-113]
 • هندسۀ ترکیبیاتی حل حدسیۀ روتا [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 63-79]
 • هندسۀ جبری ایدآلها، واریته های جبری و الگوریتم ها [دوره 19، شماره 25، 1379، صفحه 65-71]
 • هنر و ریاضی ریاضیات: علم و هنر [دوره 37، شماره 62، 1397، صفحه 15-33]
 • هم آزمایی نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم [دوره 39، شماره 67، 1399، صفحه 181-208]
 • هم ارزی هموتوپیک انتخاب اجتماعی و توپولوژی [دوره 23، شماره 33، 1383، صفحه 21-29]
 • هم ارزیِ موریتا نگاهی تاریخی به پیدایش جبر نوین و برخی از بنیادی ترین دستاوردهای آن [دوره 36، شماره 60، 1396، صفحه 1-34]
 • همگانی سازی ریاضیات امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم [دوره 37، شماره 63، 1397، صفحه 1-36]
 • همولوژی فلور هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • همولوژی سایا هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 1-26]
 • همنهشتی آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 7-24]
 • همنهشتی مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب [دوره 22، شماره 31، 1382، صفحه 25-40]
 • همنهشتی رامانوجان جمع و شمارش: حساب افرازها [دوره 22، شماره 30، 1382، صفحه 39-54]
 • همریختی هندسه های تصویری رسته هندسه های تصویری [دوره 21، شماره 29، 1381، صفحه 1-15]
 • هانری کارتان تحلیل مختصر آثار هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 1-21]
 • هانری کارتان مصاحبه با هانری کارتان [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 23-36]
 • هرم جیزه شمارش سازندگان هرم [دوره 18، شماره 23، 1378، صفحه 53-58]
 • هستی شناسی ریاضی افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات [دوره 36، شماره 61، 1396، صفحه 1-15]
 • هسته بازمولد نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده [دوره 31، شماره 50، 1391، صفحه 47-58]

ی

 • یکنوایی ارتباط مساله شانزدهم هیلبرت با انتگرالهای آبلی و چند روش برای بررسی یکنوایی نسبت دو انتگرال آبلی [دوره 23، شماره 32، 1383، صفحه 31-44]
 • یکنوایی برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • یکنواخت سازی شار ریچی ریمانی و کیلر، حدسهای پوانکاره، هندسی سازی و کالابی [دوره 28، شماره 42، 1388، صفحه 53-74]
 • یقین ریاضی ریاضیات در تقابل با فلسفه و علوم طبیعی [دوره 38، شماره 65، 1398، صفحه 61-75]
 • یادگیری ماشین آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]