نمایه کلیدواژه‌ها

آ

 • آنالیز تابعی مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • آنالیز عددی آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]
 • آموزش ریاضی پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 183-193]

ا

 • اوروگوئه دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 195-211]
 • الگوریتم پذیرشِ با تعویق آشنایی با سازوکار‌های جورسازی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 47-59]
 • الگوریتم چرخهٔ معاملاتی برتر آشنایی با سازوکار‌های جورسازی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 47-59]
 • التصاق لوی-چیویتا آشنایی با چنبره ناجابجایی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 87-111]
 • انتگرال آبلی برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • انتگرال‌گیری‌ با جانشانی قاعده انتگرال‌گیری با جانشانی و جزء‌به‌جزء همراه با کاربردهایی در قضیه گرین و یکتایی جواب معادله‌های دیفرانسیل [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 163-181]
 • اهرم «بازپخت» چند اثبات کلاسیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 113-140]
 • ادراک ساختاری و عملیاتی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • ازدواج پایدار آشنایی با سازوکار‌های جورسازی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 47-59]
 • اطلاع رنی مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 119-141]
 • اعداد اول «بازپخت» چند اثبات کلاسیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 113-140]
 • اعداد صحیح «بازپخت» چند اثبات کلاسیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 113-140]

ب

 • بهینه‌سازی روی خمینه‌ها‏ روش بهینه‌سازی نیوتن در فضاهای ژئودزیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 23-46]
 • بازی آموزشی پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 183-193]
 • بازسازی درخت تبارزایشی الگوریتم‌های تقریبی برای بازسازی درخت تبارزایشی: کاربردهایی از علوم نظری کامپیوتر در زیست‌شناسی و بیوانفورماتیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 1-22]
 • برتراند راسل راسل و گودل [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 57-77]

پ

 • پیچش‏ دایره یا مربع، کدام متقارن‌تر است؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 79-85]
 • پال هالموس دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 1-17]
 • پرینکیپیا ماتماتیکا راسل و گودل [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 57-77]

ت

 • تفکّر ریاضی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • تکالیف آموزنده پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 183-193]
 • تقریب رتبه پایین رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 61-78]
 • تابع فی اویلر قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 173-184]
 • تابع خودسازگار روش بهینه‌سازی نیوتن در فضاهای ژئودزیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 23-46]
 • تاریخ ریاضی دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 1-17]
 • تاریخ علم دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 79-100]
 • تبدیل حافظ اندازه‏ دایره یا مربع، کدام متقارن‌تر است؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 79-85]
 • تثلیث «بازپخت» چند اثبات کلاسیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 113-140]
 • تجزیه تانسور رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 61-78]
 • تحلیل عددی ابعاد بالا آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]

ج

 • جورسازی آشنایی با سازوکار‌های جورسازی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 47-59]
 • جبر چندخطی عددی- تانسور رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 61-78]
 • جسمیت سازی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]

چ

 • چگالش دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • چنبره ناجابه‌جایی آشنایی با چنبره ناجابجایی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 87-111]
 • چندجمله‌ای «بازپخت» چند اثبات کلاسیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 113-140]
 • چندجمله‌ای چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 157-161]
 • ناشبین دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 195-211]
 • چبیشف برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • نظریه کنترل آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]

د

 • دوران دایره یا مربع، کدام متقارن‌تر است؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 79-85]
 • دوست دارم ریاضیدان باشم دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 1-17]
 • درونی سازی دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]

ر

 • ریاضیات کاربردی آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]
 • روش نیوتن‏ روش بهینه‌سازی نیوتن در فضاهای ژئودزیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 23-46]
 • رتبه تانسور رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 61-78]

س

 • سمت دانشگاهی دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 195-211]
 • سری های فوریه مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]

ص

 • صفر منزوی برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • صفر حقیقی چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 157-161]
 • صفر‌های متمایز چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 157-161]

ط

 • طراحی سازوکار آشنایی با سازوکار‌های جورسازی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 47-59]

ع

 • عملگرهای خطی مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]

ف

 • فرمول اویلر «بازپخت» چند اثبات کلاسیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 113-140]
 • فرصت مطالعاتی دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 195-211]
 • فضای ژئودزیک‏ روش بهینه‌سازی نیوتن در فضاهای ژئودزیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 23-46]
 • فضاهای هیلبرت مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • فضاهای باناخ مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]

ق

 • قانون کسینوس‌ها صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 141-156]
 • قضیه فیثاغورس صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 141-156]
 • قضیه گاوس-بونه آشنایی با چنبره ناجابجایی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 87-111]
 • قضیۀ فروبنیوس قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 173-184]
 • قضیۀ گرین قاعده انتگرال‌گیری با جانشانی و جزء‌به‌جزء همراه با کاربردهایی در قضیه گرین و یکتایی جواب معادله‌های دیفرانسیل [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 163-181]
 • قضیۀ ناتمامیت راسل و گودل [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 57-77]
 • قضیۀ سیلو قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 173-184]
 • قطار کورانت-رابینز «بازپخت» چند اثبات کلاسیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 113-140]

ک

 • کورت گودل راسل و گودل [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 57-77]
 • کاربرد علوم کامپیوتر در بیوانفورماتیک الگوریتم‌های تقریبی برای بازسازی درخت تبارزایشی: کاربردهایی از علوم نظری کامپیوتر در زیست‌شناسی و بیوانفورماتیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 1-22]
 • کتاب درسی ریاضی؛ تاریخ ریاضی دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 79-100]
 • کشیدگی مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 119-141]

گ

م

 • مونته‌ویدئو دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 195-211]
 • مسئلهٔ طبقه‌بندی الگوریتم‌های تقریبی برای بازسازی درخت تبارزایشی: کاربردهایی از علوم نظری کامپیوتر در زیست‌شناسی و بیوانفورماتیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 1-22]
 • مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • معادلات دیفرانسیل پاره ای مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]
 • معدلات انتگرالی مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 157-171]

ن

 • چگالش دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 19-56]
 • چنبره ناجابه‌جایی آشنایی با چنبره ناجابجایی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 87-111]
 • چندجمله‌ای «بازپخت» چند اثبات کلاسیک [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 113-140]
 • چندجمله‌ای چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 157-161]
 • ناشبین دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 195-211]
 • چبیشف برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • نظریه کنترل آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]

و

 • ورآنتروپی مقایسۀ توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 119-141]

ه

 • هندسه کروی صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 141-156]
 • هندسه ناجابه‌جایی آشنایی با چنبره ناجابجایی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 87-111]
 • هندسه هذلولوی صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 141-156]
 • هندسه اقلیدسی صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 141-156]
 • همسان‌ریختی تکه‌ای‌خطی‏ دایره یا مربع، کدام متقارن‌تر است؟ [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 79-85]
 • هالموس دوست دارم ریاضیدان باشم [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 195-211]

ی

 • یکنوایی برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 101-118]
 • یکتایی جواب معادلهٔ دیفرانسیل قاعده انتگرال‌گیری با جانشانی و جزء‌به‌جزء همراه با کاربردهایی در قضیه گرین و یکتایی جواب معادله‌های دیفرانسیل [دوره 40، شماره 69، 1400، صفحه 163-181]
 • یادگیری ماشین آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی [دوره 40، شماره 68، 1400، صفحه 143-155]