داوران

 

  • از طریق ایمیل، نام کاربری و رمز عبوری برای داور ارسال می‌شود.

  • پس از ورود به سامانه مجله، در سمت چپ صفحه مربوط، داور را به‌عنوان نقش کاربری خود انتخاب کنید.

  • پس از ورود به قسمت مربوط، مقالاتی که برای داوری برای شما فرستاده شده است در قسمت «مقالات جدید» قابل مشاهده است.