ریاضیات:مرزها و درونماها

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده

در این مقاله کتاب ریاضیات: مرزها و دورنماها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش های گوناگون آن معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات