راهنمای نویسندگان

  متن مقاله باید  تحت ادیتور  زی‌پرشین  تایپ  و فایل «پی‌دی‌اف» آن به همراه فرم امضاشده  تعهد و تعارض منافع  از طریق همین سامانه ارسال شود. در‌صورتی‌که مقاله فرستاده‌شده پس از طی شدن مراحل داوری برای چاپ پذیرفته شود، فایل  زی‌پرشین  مقاله می‌باید از طریق همین سامانه برای  مجله فرستاده شود. 

در تهیه فایل مقاله نکات زیر را در نظر داشته باشید:

 1.    از توزیع تک بروز‌شده استفاده نمایید.

 2. فونت‌های Yas و Times New Roman باید بر روی سیستم شما   نصب باشد؛ در‌غیر‌این‌صورت می‌توانید فونت ها را در داخل فایل نمونه تعویض نمایید.

 3. فایل را حتما با استفاده از موتور xelatex اجرا نمایید.

 •  افرادی که قصد ترجمه مقاله‌ای برای نشریه را دارند لازم است قبل از اقدام به ترجمه، اصل مقاله را جهت دریافت نظر هیئت تحریریه مبنی‌بر مناسب بودن مقاله و همچنین جلوگیری از انجام کار تکراری، از طریق سامانه برای نشریه ارسال نمایند. در صورت تایید هیئت تحریریه، ترجمه مقاله با رعایت مواردی که در زیر می‌آید، انجام پذیرد.

 1.     فرستادن فایل اصل مقاله ترجمه شده همراه با ترجمه آن الزامی است.

 2.   نام و نشان اصل مقاله ترجمه شده باید به صورت پانویس در صفحه اول ترجمه ذکر شود.

 3.     اصطلاحات ریاضی به کاررفته، باید بر طبق واژه‌نامه ریاضی و آمار  انجمن ریاضی  ایران (چاپ مرکز نشر دانشگاهی) باشد و اگر لغتی در این واژه نامه نیست، معادل انگلیسی آن در پانویس داده شود   

 4.   مقالات ارسالی به فرهنگ و اندیشه ریاضی نباید برای بررسی و چاپ به مجلات دیگر فرستاده شده باشند.

 5.     مقاله ارسالی باید دربرگیرندۀ نام، نام خانوادگی نویسنده(گان) یا مترجم(ان)،   آدرس کامل پستی و آدرس الکترونیکی آنان باشد.

 6.   در ابتدای مقاله، چکیده‌ای در حداکثر 200 کلمه، حاوی نکات اصلی بیان شده در مقاله، آورده شود.

 7.   پس از چکیده، واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی (حداکثر 5 تا) مشخص شود.

 8.   اسامی افراد خارجی در متن مقاله باید به‌صورت فارسی و در پانویس به  زبان اصلی نوشته شود؛ از فرهنگ تلفظ نام‌های خاص نوشته فریبرز مجیدی در این باره می‌توان استفاده کرد.

 9.   به منظور تسریع در ویرایش و چاپ مقالات، باید اصول سجاوندی، نگارش و ویرایش  فارسی را مطابق با راهنمای نگارش و ویرایش (نوشته احمد سمیعی) و شیوه نگارش ریاضی (نوشته سیامک کاظمی)  و   دستور خط فرهنگستان در نوشتن مقاله رعایت فرمایید.

 10.   فهرست مراجع را در انتهای مقاله، به ترتیب  حروف الفبای نام خانوادگی افراد تنظیم کنید نه به ترتیبی که در متن مقاله ارجاع می‌دهید. ضمناً در نوشتن مراجع قالب زیر را رعایت کنید:

 1.       اگر مرجع ذکر‌شده، مقالۀ لاتین است، عنوان مقاله به‌صورت ایستاده، نام مجله به‌صورت ایتالیک، شمارۀ مجلد آن به‌صورت سیاه، سال چاپ داخل پرانتز و در انتها شمارۀ صفحاتی که مقالۀ مرجع در آنها چاپ شده است، تایپ شود.

 2.       اگر مرجع ذکر‌شده، کتاب لاتین است، نام کتاب به‌صورت ایتالیک تایپ شود و بقیه اطلاعات به‌صورت ایستاده. سال انتشار هم در پایان آورده شود.

 3.        در مورد تایپ مراجع فارسی هم اعم از مقاله یا کتاب، همین شیوه را  به کار ببرید.     

 •       توجه کنید که تعداد صفحات مقاله ارسالی در قالب صفحه‌بندی مجله  حتی‌الامکان از 25 صفحه  بیشتر نباشد.