واژه نامه اختصاصی

د

  • دستور خط دستور یا رسم‌الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ز

  • زی‌پرشین یک بسته حروف‌چینی رایگان و متن‌باز برای نگارش مستندات فارسی/انگلیسی با زی‌لاتک است. زی‌پرشین بر روی هر سیستم عاملی، به خوبی اجرا می‌شود.

و

  • واژه‌نامه ریاضی و آمار انجمن ریاضی ایران واژه‌نامه انگلیسی-فارسی و فارسی-انگلیسی که با همکاری انجمن ریاضی ایران و مرکز نشر دانشگاهی تهیه شده است و به‌صورت آنلاین از طریق وبگاه انجمن ریاضی در دسترس است.