کلیدواژه‌ها = توابع تحلیلی
تعداد مقالات: 3
1. نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده

دوره 31، شماره 50، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-58

علی آبکار


2. مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز

دوره 18، شماره 22، پاییز و زمستان 1378، صفحه 1-10

سید منصور واعظ پور


3. تحلیل مختصر آثار هانری کارتان

دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-21

ارسلان شادمان