اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 157
تعداد پذیرش 44

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 359
تعداد مشاهده مقاله 582973
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان پذیرش 402 روز
درصد پذیرش 28 %