اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 823

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 324
تعداد مشاهده مقاله 559060
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 12 روز