فرهنگ و اندیشۀ ریاضی، نشریۀ علمی – ترویجی  انجمن ریاضی ایران است و هدف از انتشار آن، معرفی شاخه‌های گوناگون علوم ریاضی، فرهنگ، تاریخ و فلسفۀ ریاضی در سطحی است که برای دانشجویان، دبیران ریاضی، اعضای هیأت علمی گروه‌های ریاضی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و سایر علاقه‌مندان به ریاضی قابل استفاده باشد. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مقالات در زمینه‌های ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، تدریس، یادگیری و آموزش ریاضیات، تاریخ و  فلسفۀ ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک نظری و کاربردهای ریاضیات در علوم دیگر  استقبال می‌کند. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی هر سال در 4 شماره (به‌صورت فصلی) منتشر و برای اعضای حقیقی و حقوقی و مشترکین انجمن ریاضی ایران ارسال می‌گردد.  شماره‌های قبلی مجله در دبیرخانۀ انجمن ریاضی ایران موجود است. 

 

شماره جاری: دوره 39، شماره 67، پاییز و زمستان 1399 

دیدگاه نویسنده

2. علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده

صفحه 13-32

محمدقاسم وحیدی اصل؛ عبدالله جلیلیان


مقاله علمی - ترویجی

6. نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی

صفحه 93-106

محمد صال مصلحیان؛ علی طالبی؛ قدیر صادقی


9. پایه های تودرتو و کاربردهای آنها

صفحه 141-155

امیر هاشمی؛ بنت الهدی بینایی


مقاله علمی - ترویجی

11. نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم

صفحه 181-208

میثم میثمی صدر