فرهنگ و اندیشۀ ریاضی، نشریۀ علمی – ترویجی  انجمن ریاضی ایران است و هدف از انتشار آن، معرفی شاخه‌های گوناگون علوم ریاضی، فرهنگ، تاریخ و فلسفۀ ریاضی در سطحی است که برای دانشجویان، دبیران ریاضی، اعضای هیأت علمی گروه‌های ریاضی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و سایر علاقه‌مندان به ریاضی قابل استفاده باشد. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مقالات در زمینه‌های ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، تدریس، یادگیری و آموزش ریاضیات، تاریخ و  فلسفۀ ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک نظری و کاربردهای ریاضیات در علوم دیگر  استقبال می‌کند. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی هر سال در 4 شماره (به‌صورت فصلی) منتشر و برای اعضای حقیقی و حقوقی و مشترکین انجمن ریاضی ایران ارسال می‌گردد.  شماره‌های قبلی مجله در دبیرخانۀ انجمن ریاضی ایران موجود است. 

 

شماره جاری: دوره 38، شماره 65، پاییز و زمستان 1398 

ترجمه

1. پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا

صفحه 1-11

محمد جلوداری ممقانی


مقاله علمی - مروری

6. صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه

صفحه 123-142

سید مجید جعفریان امیری؛ حجت رستمی


مقاله علمی - ترویجی

7. آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری

صفحه 143-160

محمدرضا رزوان؛ نیلوفر فرج زاده تهرانی


مقاله علمی - ترویجی

9. کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها

صفحه 179-191

سید مسعود حسینی؛ شهروز جانباز