فرهنگ و اندیشۀ ریاضی، نشریۀ علمی – ترویجی  انجمن ریاضی ایران است و هدف از انتشار آن، معرفی شاخه‌های گوناگون علوم ریاضی، فرهنگ، تاریخ و فلسفۀ ریاضی در سطحی است که برای دانشجویان، دبیران ریاضی، اعضای هیأت علمی گروه‌های ریاضی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و سایر علاقه‌مندان به ریاضی قابل استفاده باشد. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مقالات در زمینه‌های ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، تدریس، یادگیری و آموزش ریاضیات، تاریخ و  فلسفۀ ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک نظری و کاربردهای ریاضیات در علوم دیگر  استقبال می‌کند. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی هر سال در 4 شماره (به‌صورت فصلی) منتشر و برای اعضای حقیقی و حقوقی و مشترکین انجمن ریاضی ایران ارسال می‌گردد.  شماره‌های قبلی مجله در دبیرخانۀ انجمن ریاضی ایران موجود است. 

 

شماره جاری: دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397 

مقاله علمی - مروری

5. توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟

صفحه 109-127

محمدرضا احمدی زند؛ رسول خیری؛ رستم محمدیان


6. رتبه بندی رأس‌های گراف

صفحه 129-147

حسن حیدری؛ سید محمود طاهری


7. روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها

صفحه 149-165

مهدی رضا درویش زاده؛ بنفشه راستگو


ترجمه

8. مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی

صفحه 165-173

رسول کاظمی؛ مهدی دهقانی


معرفی و نقد کتاب

9. جنبه های حرکت براونی

صفحه 175-180

روح الله جهانی پور