فرایند پذیرش مقالات

فرهنگ و اندیشه ریاضی بر‌مبنای اهداف تعیین‌شده مجله، طی مراحل ذیل مقالات ارسال‌شده را مورد بررسی قرار می‌دهد:

  •    به منظور ارسال مقاله ابتدا باید در سامانه ثبت نام کنید. سپس از طریق پست الکترونیکی، رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد. پس از آن،  از طریق همین سامانه با ورود به بخش ارسال مقاله و طی کردن تمام مراحل مشخص‌شده در آن، صرفاً فایل «پی‌دی‌اف» مقاله خود را  همراه با تعهدنامه و فرم تعارض منافع برای سردبیر ارسال نمایید.

  •    در‌صورتی‌که مقاله ارسالی، ترجمه است باید فایل مقاله اصلی نیز (به‌عنوان فایل تکمیلی) ارسال شود. تصویرها و جدول‌های مرتبط با مقاله باید در فایل‌های جداگانه ارسال شوند.

  •    مقاله ارسالی در هیئت تحریریه مجله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در‌صورت پذیرش اولیه به منظور طی مراحل داوری برای داور (داوران) ارسال می‌گردد.

  •    پس از اعلام  نظر داوران، موضوع مجددا در هیئت تحریریه مطرح و درباره مقاله تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم‌گیری نهایی درباره مقاله از طریق پست الکترونیکی به اطلاع نویسنده (مترجم) خواهد رسید.

  •   در‌صورتی‌که مقاله برای چاپ در مجله مناسب تشخیص داده شود، نویسنده (مترجم) موظف است از طریق همین سامانه فایل  زی‌پرشین  مقاله را برای مجله ارسال نماید.

  •    مجله در ویرایش و اصلاح متن مقاله (تالیف یا ترجمه) آزاد است.

  •    به منظور تسریع در فرایند داوری و چاپ، لطفا شیوه نگارش مقالات را در بخش راهنمای نویسندگان مطالعه و رعایت فرمایید.

  •    تمامی مراحل بررسی مقاله را می‌توانید از طریق همین سامانه با ورود به بخش ارسال مقاله پیگیری فرمایید.