اخبار و اعلانات

انتشار شماره پاییز-زمستان ۱۴۰۱

شماره جدید مجله (پاییز و زمستان ۱۴۰۱) منتشر شد.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید

شماره ۷۰ (بهار و تابستان ۱۴۰۱)  مجله منتشر شد.

مطالعه بیشتر

نسخهٔ چاپی مجله

تعداد محدوی از نسخه‌های چاپی شماره‌های اخیر مجله، در دبیرخانه انجمن ریاضی برای فروش موجود است.

مطالعه بیشتر

اخذ شناسه doi

 از شماره بهار ۱۴۰۱ به بعد، مقالات با شناسه doi منتشر خواهند شد.

مطالعه بیشتر